tutkimusryhmät

Tutkimusryhmät

Epanet-tutkimusryhmät  muodostavat jännittävän, monta tieteenalaa ja korkeakoulua yhdistävän tutkimusyhteisön, jonka verkostot ulottuvat jäsenkorkeakoulujen kautta koko suomalaiseen ja kansainväliseen tiedemaailmaan. Epanet-verkostossa tutkimushankkeet suunnitellaan viiden vuoden periodeina ohjelmallisiksi kokonaisuuksiksi, joilla tavoitellaan monitieteisyyttä, uudenlaisia lähestymistapoja ja kiinnostavia tuloksia.

Suurimpaan osaan professuurihankkeista rahoituksen on koonnut Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Osa tehtävistä rahoitetaan yliopiston budjettivaroin. Kolmannen ryhmän muodostavat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöprofessuurit. Myös Luonnonvarakeskuksella ja Siirtolaisuusinstituutilla on tutkijoita Etelä-Pohjanmaalla.

 

Avaa Proffavihko (pdf) tästä.

 

Tutkimusryhmät Epanet-verkostossa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa painoaloittain

Alla olevaan lueteloon on koottu tiedot tutkimusryhmistä, niiden johtajista ja emoyliopistoista.

 

Agrobiotalous ja kestävät ruokaratkaisut
* Elintarvikekehitys, professori  Anu Hopia, Turun yliopisto
* Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla, professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
* Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede, professori Jarkko Niemi,  Luonnonvarakeskus
* Yrittäjyys ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksessa, vanhempi tutkija Silvia Gaiani, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

 

Älykkäät teknologiat
* Arkkitehtuuri, professori Ari Hynynen, Tampereen yliopisto
* Digitaalinen valmistus, Industry Professor Iñigo Flores Ituarte, Tampereen yliopisto
* Logistiset järjestelmät, professori Petri Helo, Vaasan yliopisto 
* Metallirakentaminen,  Tampereen yliopisto
* Terveydenhuollon digitalisaatio, professori Mark van Gils, Tampereen  yliopisto

 

Hyvinvointi ja luovuus
* Aluehistoria ja kulttuuriperintö, tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto
* Innovaatioympäristöt, tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, Tampereen yliopisto
* Kulttuurinen musiikintutkimus, professori Antti-Ville Kärjä, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
*Lasten ja nuorten terveyden edistäminen, professori Kalle Kurppa, Tampereen yliopisto
*Psykologia, professori Elina Kontu, Tampereen yliopisto
* Laboratoriolääketiede, professori Onni Niemelä, Tampereen yliopisto
* Perhehoitotiede, professori Eija PaavilainenTampereen yliopisto
* Keuhkosairaudet, professori Hannu Kankaanranta, Tampereen yliopisto
* Urologia, professori Teemu Murtola, Tampereen yliopisto
* Sisätaudit, professori Pia Jaatinen, Tampereen yliopisto
* Psykiatria, professori Merja Viikki, Tampereen yliopisto
* Päihdelääketiede, professori Mauri Aalto, Tampereen yliopisto
* Pohjanmaan muuttoliikkeet ja niihin liittyvät kysymykset, dosentti Markku Mattila, Siirtolaisuusinstituutti

 

Yrittäjyys ja kasvu
* Puurakentamisen liiketoiminta, professori Asta Salmi, Vaasan yliopisto
* Yrittäjyys, professori Annika Tidström, Vaasan yliopisto
* Yritysten uudistumisen dynamiikka, vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, Helsingin yliopisto
* Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, professori Sami Kurki, Helsingin yliopisto

 

Posted in Epanet - Tutkimusryhmät | Kommentit pois päältä artikkelissa Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmistä on kerrottu tarkemmin alakohtaisilla sivuilla (kts.valikko vasemmalla). Koska monet ryhmistä ovat monitieteellisiä ja työskentelevät tieteenalojen rajapinnoilla, ne voisivat sopia toisenkin otsikon alle. Tutkimuksen painoalat on määritelty Vuorovaikutuksesta vaikuttavuutta – Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2020:ssa.

Epanet-professuurihankkeiden tärkeimpiä rahoittajia ovat alueen yritykset, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, aluekeskusohjelma, Seinäjoen yliopistokeskus, yliopistot, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, Seinäjoen kaupunki ja alueen muut kunnat sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Tutkimusryhmät ovat merkittävä osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa.