Hyvinvointi ja luovuus

 

ALUEHISTORIA 

Aluehistoria ja kulttuuriperintö 1.1.2017–31.12.2021 Lisätietoja

Tutkimusalana on alueiden, asukkaiden ja elinkeino-elämän muutosilmiöt ajassa. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. Tutkimusjohtaja, FT  Sulevi Riukulehto.

Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry, Lähitapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Liiveri ry, Aisapari ry, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Helsingin yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanke 1.4.2011–31.12.2016

Tutkimusalana on toiminnallis-taloudellisten alueiden ja rakenteiden synty- ja kehitysprosessien tutkimus, erityisesti sotienjälkeisen ajan aluestruktuurien muodostuminen. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. Tutkimusjohtaja, FT Sulevi Riukulehto.

Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan liitto maakunnan kehittämisrahasta, Korpisaaren säätiö, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry, K8-kunnat (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki) ja Helsingin yliopisto. Loppuraportti.

 

 

INNOVAATIOYMPÄRISTÖT

Uusi osaamisperusteinen alue- ja kaupunkikehittäminen  (ITU 2) 1.7.2018–31.12.2022 Lisätietoja

Tavoitteena on tutkia osaamisperustaisen aluekehityksen ja -kehittämisen dynamiikan muutosta ja osallistua tähän työhän liityvien kehittämishankkeiden suunniteluun ja toteuttamiseen sekä tässä työssä tarvittavien verkostojen luomiseen. Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluun, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senteen. Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen.

Rahoittajat: Aluekehitämisen konsulttitoimisto MDI Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Into Seinäjoki Oy, Seinäjoen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Innovaatioympäristöjen tutkimus- ja kehittämishanke (ITU) 1.7.2012–31.12.2017 Loppuraportti

Tutkimushankkeen tavoitteena on alueiden ja innovaatioympäristöjen kehittämisen osaamisalan vahvistaminen. Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluun, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senteen. Tutkimuspäällikkö, HT Jari Kolehmainen.

Rahoittajat Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan liitto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/Seinäjoen yliopistokeskus, Frami Oy, Tampereen yliopisto/ Johtamiskorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.

 

Innovaatioympäristöjen synty ja kehitys -tutkimusohjelma (Inno-Y) 2007–2012

Tutkimusohjelmassa perehdyttiin nuorten innovaatioympäristöjen syntyyn ja kehitykseen Virka sijoittui Tampereen yliopistoon, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senteen. Tutkimuspäällikkö, HT Jari Kolehmainen

Rahoittajat: Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen aluekeskusohjelma, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitos

 

Kaupunkien kilpailukyky ja strateginen kehittäminen 1.8.2000 – 31.7.2004

Tutkimusprofessuurin alana on kaupunkien strategisen kehittämisen ja kilpailukyvyn tutkimus. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopistoon ja toimii aluekehittämisen tutkimusyksikkö Senten johtajana. Sentellä on toimitilat sekä Seinäjoella että Tampereella. Tutkimusprofessorin virkaa hoiti 8/2000-7/2004 HT Markku Sotarauta.

Rahoittajat: Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki

 

 

KULTTUURINEN MUSIIKINTUTKIMUS

 

Tapahtumallisuus kaupunkitilassa. Luovan kaupunkiympäristön, kulttuurisen hyvinvoinnin ja musiikillisten käytäntöjen tutkimus 1.1.2019–31.12.2023

Professuurin tutkimusalana on toimia kulttuurintutkimuksen viitekehyksessä siten, että musiikin yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen puoli osana luovaa kaupunkiympäristöä sekä taiteidenvälisyys ovat vahvasti mukana kaikessa toiminnassa ja tutkimusasetelmissa. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Taideyliopiston Sibelius-akatemiaan. Professori, FT Antti-Ville Kärjä.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Eteläpohjalaiset Spelit Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö, Rytmi-instituutti, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen Tangomarkkinat, Seinäjoen yliopistokeskus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

 

 

Kulttuurinen musiikintutkimus (Kumu) 1.5.2012–31.12.2017 Loppuraportti

Hankkeen tutkimusalueena oli populaarimusiikin tutkimus. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Sibelius-Akatemiaan. Professori, FT Heikki Uimonen.

Rahoittajat: Seinäjoen tangomarkkinat, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Profest Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry, Sibelius-Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Rytmimusiikin tutkimus- ja kehittämishanke 1.5.2007–30.4.2012 Loppuraportti

Hankkeen tutkimusalueena oli populaarimusiikin tutkimus. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Sibelius-Akatemiaan. Professori, FT Vesa Kurkela.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry, Sibelius-Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus

 

Kevyen musiikin tutkimus- ja innovaatiohanke 1.5.2002 – 31.12.2006 Loppuraportit  Siirtymäkauden alue (LH),  Siirtymäkauden alue (EPL) ja Tavoite2-ohjelma-alue

Tutkimusprofessorin tehtävänä oli  populaarimusiikin tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen sovellusaloina musiikintutkimus, musiikin management sekä modernin teknologian hyödyntäminen. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Sibelius-Akatemiaan. Professori, FT Vesa Kurkela.

Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Sibelius-Akatemia, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tangomarkkinat Oy, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, Sinebrychoff Oy, Osuuspankkikeskus, I-Print Oy, Naantalin Kylpylä, Selmu ry, Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö.

 

 

 

LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN

 

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professuuri 1.6.2019–31.5.2024

Hankkeen tutkimuskohteena on lasten ja nuorten terveyden edistäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja siellä Lasten terveyden tutkimuskeskukseen.  LT Kalle Kurppa.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Impi ja Asko Jokisen säätiö, Voimavaratila Toiska Oy, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen yliopisto.

 

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushanke 1.5.2011 – 31.8.2017 Lopuraportti

Hankkeen tutkimuskohteena on lasten ja nuorten terveyden edistäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikköön.  FT Leena Koivusilta.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen seutu, Kuortane, Alavus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kuortaneen urheiluopistosäätiö, Foodwest Oy, Etappi-ryhmä ry, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Tampereen yliopisto.     Julkaisuja

 

 

PSYKOLOGIA

 

Psykologian professuuri 1.1.2020–31.12.2024

Tutkimuskohteena ovat erityisesti kehitysvammaisuuteen liittyvät ilmiöt sekä autismikirjo ja neuropsykiatriset teemat. Professuuri sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Professori, FT, KL Elina Kontu.

Rahoittajat Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

 

 

 

 

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTI JA ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

 

Etelä-Pohjanmaalla työskentelee Epanet-verkostossa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa muitakin kuin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kokoamalla rahoituksella toimivia tutkimusryhmiä.

 

 

Siirtolaisuusinstituutti toimii Seinäjoella: Muuttoliikkeet, etnisyys ja kotoutuminen. Erikoistutkija, dosentti Markku Mattila

 

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tekee monipuolista yhteistyötä eri yliopistojen kanssa:

 

Laboratoriolääketiede 1.1.2001–
Professorin tehtävänä on laboratoriolääketieteeseen, erityisesti päihdelääketieteeseen, liittyvä tutkimus ja jatkokoulutus. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori, LT Onni Niemelä.
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

 

Terveydenhuollon tietotekniikka 1.9.2001–
Professorin tehtävänä on terveydenhuollon tietotekniikan, erityisesti  telelääketieteen tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen Seinäjoella. Professuuri on perustettu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, FT, Tekn.lis. Kari Mäkelä 31.12.2013 saakka. Professori Hannu Eskola 1.1.2014–31.12.2018

 

Hoitotiede 1.1.2002–
Tutkimusalueena on perhehoitotieteellinen tutkimus: perheiden terveys ja hyvinvointi, perhekeskeinen hoito, potilaan ja läheisten ohjaus, perheiden haasteelliset elämäntilanteet, kuten perheväkivalta ja lasten kaltoin kohtelu.  Lisäksi tehtävään kuuluu terveydenhuollon näyttöön perustuva kehittäminen ja koulutus. Hoitotieteen professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto (sivutoimi Etelä-Pohjanmaalla).

 

Psykiatria 1.6.2006-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikköön ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Dosentti Hanna Valtonen.

 

Keuhkosairaudet 1.8.2012-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikköön ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Hannu Kankaanranta.

 

Kirurgia 1.8.2012-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikköön ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Teemu Murtola.

 

Sisätaudit 1.8.2012-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikköön ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Pia Jaatinen.

 

Päihdelääketiede 1.8.2014-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen yksikköön ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Mauri Aalto

 

 

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä linkki Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön henkilöhakuun.