Haluatko kansainvälisen liiketoiminnan osaajaksi?

 

Kansainvälisen liiketoiminnan opintoja on nyt mahdollista suorittaa Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa Seinäjoella! Opinnoissa perehdyt erityisesti markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen kansainvälisille markkinoille, monikulttuurisen henkilökunnan johtamiseen sekä monikansallisen yrityksen johtamiseen. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot ovat osa Vaasan yliopiston kauppatieteiden kandidaatin ja kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

 

kansainvälisen liiketoiminnan opinnot lukuvuonna 2018–19

Syksy 2018

 

Johtamisen perusteet 7 op (verkko), aloitus 17.9.

 

Mistä kaikesta johtamisessa on kyse? Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan erityisesti sen inhimillisen toiminnan näkökulmasta. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä.  Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

 

 

Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op (verkko), aloitus viikolla 39

 

Markkinoinnilla on merkittävä rooli yritysten ja organisaatioiden menestyksessä. Kurssilla käydään läpi markkinoinnin peruskäsitteet, kysyntä- ja kilpailuympäristön analysointi, yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiprosessi sekä markkinoinnin keskeiset kilpailukeinot. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää paremmin markkinoinnin kokonaisuutta sekä sen merkitystä yrityksen toiminnan kehittämisessä.

 

 

International Business Operation Modes 5 op, aloitus 2.-3.11.

 

 

Kurssilla opitaan lisää yritysten kansainvälistymisstrategioista sekä erilaisista toimintamalleista kansainvälisillä markkinoilla toimimisessa. Vastausta etsitään mm. kysymyksiin ”mitkä sisäiset ja ulkoiset tekijät vaikuttavat yritysten toimintatapoihin kansainvälisillä markkinoilla? miten eri malleja voidaan vaihdella tai muuttaa tarpeen mukaan?”. Kurssi antaa valmiuksia erilaisten päätöksentekomallien käyttämiseen sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämiseen Opetuskielenä on englanti.

 

_______________________________________________________

 

Kerromme mielellämme lisää opinnoista!

 

Marjaana Rasku, marjaana.rasku@epky.fi, p. 050 577 2631
Eeva Kuorikoski, eeva.kuorikoski@univaasa.fi, p. 029 449 8422

Kevät 2019

 

Henkilöstöjohtaminen 7 op (verkko)

 

Miten modernissa yrityksessä johdetaan osaamista, tehdään rekrytointeja ja perehdytetään henkilöstöä, arvioidaan suoritusta tai palkitaan osaamista? Näihin kaikkiin kysymyksiin etsitään vastausta henkilöstöjohtamisen kurssilla. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi, henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa sekä henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

 

 

International Management 5 op 

 

Miten nykypäivän kansainvälistyvää yritystä johdetaan? Muutokset yritysten toimintaympäristössä – kuten tekoäly, palvelumuotoilu, yritysten yhteiskuntavastuu, ja virtuaaliympäristöissä toiminen – haastavat yritykset pohtimaan uusia toimintatapoja. Opiskelijat saavatkin osallistua kurssilla erilaisten osallistavien menetelmien kautta näiden nykypäivän haasteiden ratkaisemiseen. Kurssi sopii kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistyvien tai jo kansainvälisillä markkinoilla toimivien yritysten kehittämis-, henkilöstö- tai johtotehtävistä. Opetuskielenä on englanti.

 

 

Vientimarkkinointi 5 op (verkko), aloitus viikolla 13

 

Miten suomalaisen yrityksen vientimarkkinointia suunnitellaan ja toteutetaan? Kurssi antaa vastauksia kokonaisvaltaiseen vientimarkkinointiin, auttaa analysoimaan yrityksen vientiympäristöä ja ymmärtämään kohdemaan valintaa sekä vaihtoehtoisia viennin toimintamuotoja. Opiskelijat saavat valmiuksia myös keskeisten vienninedistämisorganisaatioiden tuntemiseen, viennin eri rahoituslähteiden kartoittamiseen sekä tavallisimpien vientikaupan asiakirjojen hallintaan.

 

_______________________________________________________

 

Näiden jaksojen lisäksi sinun on mahdollista suorittaa lukuvuonna 2018–2019 kansainvälisen liiketoiminnan pääaineopintoihin kuuluvat jaksot Vaasan avoimen yliopiston verkko-opintotarjonnasta: Cross-Cultural Management 5 op (aloitus 2.1.2019) ja Kuluttajakäyttäytyminen 5 op (aloitus viikolla 38).