Koronavirustilanteesta johtuvat poikkeusolotoimet jatkuvat 13. toukokuuta saakka

(päivitetty 15.4.2020).

 

Eduskunta ja valtioneuvosto ovat päättäneet, että koronavirustilanteeseen liittyvät poikkeusolotoimet jatkuvat 13. toukokuuta saakka. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto varautuu lisäksi jatkamaan opetusta ja koulutusta koskevia poikkeusjärjestelyjä tämänkin jälkeen, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

 

Kesäyliopiston koulutukset ja opetustapahtumat järjestetään etäopetuksena aina kun se on mahdollista.

 

Koronavirustilanne toi mukanaan isoja muutoksia koulutuksiin ja opetustapahtumiin. Kesäyliopistossa on tehty paljon töitä vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi yhdessä opiskelijoiden ja kouluttajien kanssa. Muutoshalukkuutta ja joustavuutta on löytynyt todella hyvin. Motivaatio opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä osaamisen kartuttamiseen on nähty erityisen tärkeiksi näinä poikkeuksellisina aikoina.

 

Kesäyliopistoon on tullut viimeisen kuukauden aikana paljon yhteydenottoja ja toiveita koronavirustilanteen herättämistä koulutustarpeista. Kesäyliopistossa olemme toteuttaneet todella nopeasti aivan uusia, yhteistyötahojen pyynnöstä räätälöityjä ammatillisen täydennyskoulutuksen tapahtumia. Lisätietoja uusista koulutuksista päivittyy koko ajan kesäyliopiston internet-sivuille.

 

Koronavirustilanteen keskellä on tärkeää katsoa eteenpäin ja suhtautua toiveikkaasti tulevaisuuteen. Kesäyliopiston verkkosivuille päivittyy jo nyt tulevan syksyn kurssi- ja koulutustarjontaa. Tulossa on erittäin mielenkiintoisia uusia koulutuksia ja avoimen yliopiston opintoja.

 

Toivon, että kesäyliopiston opiskelijat ja koulutuksiin ilmoittautuneet henkilöt seuraavat omaa sähköpostiaan ja sosiaalisen mediamme kanavia aktiivisesti.

 

Tiedotamme kursseille ilmoittautuneille muutoksista sähköpostilla. Yleistä tietoa muutoksista löytyy kurssikuvauksista ja kesäyliopiston nettisivulta.

 

 

 

 

 

Yhteistyöterveisin,

Olli-Pekka Viinamäki

Rehtori

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto