Koulutussuunnittelijan sijaisuus, hae 20.9. mennessä

Haemme Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistoon perhevapaan sijaiseksi

KOULUTUSSUUNNITTELIJAA

 

Koulutussuunnittelijan monipuolisiin tehtäviin kuuluu:
– avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelu, koordinointi ja kehittäminen
– tiivis yhteydenpito kouluttajiin, yhteistyökumppaneihin ja opiskelijoihin sekä sidosryhmiin ja koulutus- ja tutkimusverkostoihin
– koulutusten markkinointi ja uusien koulutusavausten edistäminen

 

Koulutussuunnittelijalta edellytetään:

– avoimen yliopiston tuntemusta
– aktiivista, ammattimaista ja tuloksellista työskentelyotetta
– hyviä vuorovaikutus-, viestintä- ja yhteistyötaitoja sekä hyviä tietoteknisiä taitoja
– hyvää organisointikykyä, itsenäistä työotetta ja joustavuutta
– soveltuvaa korkeakoulututkintoa
– kokemus digitalisaation ja verkko-opetusympäristöjen hyödyntämisestä koulutuksissa ja koulutusten markkinoinnissa katsotaan eduksi

 

Palkkaus määritellään kokemuksen ja osaamisen perusteella. Sijaisuus alkaa marraskuussa.

 

Lisätietoja tehtävästä antaa hallintosihteeri Outi Kultti, p. 050 431 7077 ja toiminnanjohtaja Olli-Pekka Viinamäki, p. 050 431 7075

 

Lähetä hakemus ja ansioluettelo osoitteella rekry@epky.fi 20.9.2019 mennessä.

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen ylläpitämä kesäyliopisto on vuodesta 1960 tarjonnut korkeakoulutasoisia opintoja. Toimintamme on ympärivuotista ja yli 2000 opiskelijaa suorittaa meillä monipuolisia avoimen yliopiston, ammattillisen täydennyskoulutuksen, ikääntyvien ja lasten yliopiston opintoja vuosittain. Korkeakouluyhdistys on myös aktiivinen vaikuttaja korkeakouluyhteistyössä sekä edistää maakunnassa tutkimus- ja kehittämistyötä Epanet-tutkimusverkoston avulla.