Lisää esimerkkejä tutkimusyhteistyöstä

Lisää tarinoita yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa tehdystä yhteistyöstä löytyy esimerkiksi Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotuslehdestä sekä Epanet-uutiskirjeestä, jonka voi tilata. Huomaa myös Ajankohtaista-sivumme.

 

 

Tikka-hankkeen aikana toteutettiin kymmenen keskenään hyvinkin erilaista tutkimus- tai kehittämishanketta:

  • Alajärven Luoma-ahon kylän monipalvelukeskus
  • Seinäjoen kaupungin eläkeläisten osaamisen hyödyntäminen
  • Biomassaperusteisen pien-CHP:n sähköntuotanto
  • tiedon hyödyntäminen ruoan lisäarvona
  • Päivähoitoikäisten lasten liikunnan esteet
  • Tutkimus- ja asiantuntijayhteistyön vaikuttavuus eteläpohjalaisissa yrityksissä
  • Kasvuyrityksen johtamisen haasteet
  • Maaseutumatkailu Kuusiokunnissa
  • Puurakentaminen ja sen markkinat osana Suomen taloutta
  • Kurikan huonekalualan kehittämisnäkymät

Lue näiden pienhankkeiden kuvaukset täältä.