Monimuotoistuva kaupungistuminen

Väestöennusteiden mukaan vuonna 2040 Suomessa kasvavia kaupunkiseutuja olisivat vain pääkaupunkiseutu sekä Tampereen ja Turun seudut. Tämä ei kuitenkaan ole kaupungistumisen koko kuva.”

Lue lisää Ari Hynysen blogista.