Tutkielman tekeminen yrityksessä antaa opiskelijalle myös työelämässä tarvittavia taitoja

Tekemällä konkreettisen tutkielman teoreettisen sijaan pystyy hyödyntämään koulussa opittua käytännössä

Vaasan yliopiston teknillisessä tiedekunnassa opiskelevalla Tomi Voltilla on opintoja takanaan jo useampi vuosi. Viimeiset puoli vuotta Voltti on tehnyt kandidaatintutkielmaa. Tutkielman on tarkoituksena valmistua syksyn aikana.

Yleensä kandidaatintutkielmaa tehdään itsenäisesti kotona, mutta Voltti päätyi tekemään työtänsä Lapualaiseen lämpökeskuksia valmistavaan yritykseen. Ajatus tutkielman tekemisestä yrityksessä lähti Ala-Talkkari Oy:n omasta tarpeesta.

– Kuulin opettajaltani Reino Virrankoskelta, että Ala-Talkkari Oy:ssä olisi tarvetta etäkäyttöjärjestelmästä. Yhdessä Virrankosken sekä yrityksen henkilökunnan kanssa puhuimme Ala-Talkkarin tarpeista ja kerroin heille omia ideoitani.

Kun Voltin suunnitelmista löytyi idea, joka vastasi yrityksen tarpeisiin, alkoi kandidaatintutkielman valmistelu.

Tavoitteena yleispätevä järjestelmä

Voltin tutkielman aiheena on kiinteä etäkäyttöinen hallintajärjestelmä pienissä lämpökeskuksissa. Toisin sanoen järjestelmän tarkoituksena on, että Internet-yhteyden avulla yritys tai huoltohenkilökunta voi etähallita omia lämpökeskuksiaan.

– Järjestelmän on tarkoituksena olla yleispätevä. Hallinta onnistuu millä tahansa laitteella, jossa on Internet-yhteys. Laite voi siis olla esimerkiksi älypuhelin tai tietokone, kertoo kehittämispäällikkö Reino Virrankoski.

Järjestelmälle haluttiin myös kilpailukykyinen hinta, koska tavoitteena on, että sitä voidaan jatkossa soveltaa myös muissa järjestelmissä.

Konkreettisen tutkielman tekeminen opettaa enemmän

Järjestelmä rupeaa pikku hiljaa olemaan valmis, mutta työtä aiheen parissa riittää vielä.

–  Tarkoituksena on, että teen myös diplomityöni saman aiheen parissa, Voltti suunnittelee.

Tekemällä tutkimuksen yrityksessä Voltti uskoo oppineensa paljon enemmän kuin mitä hän olisi teoreettista tutkimusta tekemällä ikinä oppinut.

– Tutkielman tekeminen Ala-Talkkari Oy:ssä oli viisas päätös. Joka asiaan olen saanut aina apua ja oman työn lisäksi olen oppinut paljon työelämään yleisesti liittyvistä asioista. Monia koulussa oppimiani asioita pääsin nyt myös tekemään käytännössä.

Yleensä kandidaatintutkielmat ovat teoreettisia, eikä aihetta toteuta käytännössä. Voltti on kuitenkin tehnyt koko ajan töitä konkreettisesti ja tuloksena on oikea käyttöön otettava järjestelmä.

– Varmasti olisin päässyt helpommalla, jos olisin vain tehnyt teoreettisen työn. Oppiminen olisi kuitenkin ollut paljon vähäisempää. Suosittelisin kyllä kaikille opiskelijoille tutkielman toteuttamista jotenkin yhteistyössä yritysten kanssa.

Voltti uskoo, että yritys on saanut hänestä muutakin hyötyä kuin toteutetun järjestelmän.

– Heillä ei ole henkilökunnassaan työntekijöitä, joilla olisi ihan samanlaista osaamista kuin minulla, joten varmasti järjestelmä olisi jäänyt tekemättä. Uskon myös, että olen tuonut yritykseen uusia ja erilaisia näkökulmia.

Hyötyä opiskelijan ja yrityksen yhteistyöstä syntyy myös koululle.

– Kun opiskelija valmistuu ja yritys saa tarvitsemansa järjestelmän, hyötyy myös yliopisto järkevästä tutkielman aiheesta, Voltin tapauksessa kahdesta. Lisäksi tämänkaltaisella yhteistyöllä yliopistolle kehittyy tuntuma siitä, mitä lähialueen yritykset tarvitsevat. Tiedon voimme hyödyntää tutkimuksien ja opetuksen suunnittelussa, muistuttaa Virrankoski.

Ylivieskasta kotoisin oleva Voltti uskoo, että tulevaisuutensa hän tulee viettämään Etelä-Pohjanmaalla. Ala-Talkkari Oy:stä hän on saanut kipinän alalle.

– Olen viihtynyt yrityksessä ja siellä olisi hienoa jatkaa myös tulevaisuudessa. Etelä-Pohjanmaalla on muutenkin paljon potentiaalisia yrityksiä, jotka kehittyvät koko ajan.

 

Lue lisää: Yliopistoharjoittelijoita yrityksiin

Teksti: Anna Vierula

Kuvat: Anna Vierula