Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti kaikille avointa: kaikki halukkaat ovat tervetulleita suorittamaan opintoja taustasta riippumatta. Avoin yliopisto-opetus on myös ajan, paikan ja opiskelijan tavoitteiden suhteen joustava. Opetus on yliopiston opetussuunnitelman mukaista ja vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan yliopiston perusopetusta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella niin yksittäisiä opintojaksoja kuin laajempia kokonaisuuksiakin.

 

Avoimeen yliopistoon hakeudutaan usein opiskelemaan muun muassa ammatillisen pätevyyden hankkimiseksi tai yleissivistyksen laajentamiseksi. Monille opiskelijoille avoin yliopisto-opetus on myös palkitseva harrastus ja tapa hankkia lisätietoa kiinnostavista aiheista.

 

Tavoittena tutkinto

 

Avoimessa yliopistossa ei ole mahdollisuutta suorittaa tutkintoa, mutta suoritetut opinnot voi sisällyttää tutkintoon, jos myöhemmin hakeutuu yliopistoon varsinaiseksi opiskelijaksi. Jos opiskelet ammattikorkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa, selvitä omassa oppilaitoksessasi, voitko käyttää avoimen yliopiston opintoja osana tutkintoasi (esim. valinnaisissa aineissa).Opetustarjonnassamme on usean eri yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja. Kesäyliopistossa on myös mahdollisuus suorittaa väylä- ja siltaopintoja.

 

Tutustu valtakunnalliseen Opintopolku.fi -sivustoon täällä.

Avoimen väylä

 

Avoimessa yliopistossa opintoja suorittanut voi hakea yliopiston varsinaiseksi opiskelijaksi avoimen yliopiston opintojen perusteella ilman valintakoetta (ns. väylämahdollisuus). Tällöin opiskelijalta vaaditaan yleensä, että haettavasta tutkinnosta on suoritettuna noin 1/3. Haettavassa pääaineessa tulee olla tavallisimmin perus- ja aineopinnot suoritettuna hyvin arvosanoin. Kukin yliopisto päättää itsenäisesti opiskelijavalinnastaan, joten lisätietoja kannattaa kysyä siitä yliopistosta, johon on pyrkimässä. Valintakriteerit vahvistetaan yliopistoissa vuosittain.

 

Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset opinnot

 

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää laajasti Vaasan yliopiston tutkintovaatimusten mukaisia opintoja avoimena yliopisto-opetuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa monessa aineessa kandidaatin tutkintoon vaadittavia opintoja. Opintopolku on tarjolla mm. johtamisessa, markkinoinnissa, sosiaali- ja terveyshallintotieteessä sekä viestintätieteessä.

 

avoin yliopisto-opetus

Tietoja haetaan...