Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma – OsaajaJulkaisut

  • Yrittäjämäinen toimintatapa –opettajan opas
  • Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman tiivistelmä

.

Eteläpohjalainen perusopetuksen opetussuunnitelma

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman tiivistelmään.

yrittäjämäinen toimintatapa – opettajan opas

Yrittäjämäinen toimintatapa on asenne!
– Ainutlaatuinen opas laadittu eteläpohjalaisena yhteistyönä

Uusien opetussuunnitelman perusteiden valmistumisen jälkeen Etelä-Pohjanmaalla lähdettiin ennakkoluulottomasti yhteiseen opetussuunnitelmatyöhön. Yhteistä perusopetuksen opetussuunnitelmaa ovat olleet valmistelemassa lähes kaikki alueen kunnat. Eteläpohjalaisessa opetussuunnitelmassa painotettavat teemat ovat yrittäjämäinen toimintatapa ja osallisuus. Nämä painotukset näkyvät opetussuunnitelman sisällöissä, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulujen toimintakulttuurissa.

 

Yrittäjämäinen toimintatapa on ennen kaikkea asenne ja tapa toimia. Se on kansalaistaito, jota tarvitaan elämässä, opiskelussa ja tulevassa työssä riippumatta siitä, työskennelläänkö toisen palveluksessa vai itsenäisenä yrittäjänä. Yrittäjämäinen toimintatapa on mukana kaikessa koulun toiminnassa ja luo siten pohjan koko koulun toimintakulttuurille. Luovat toimintatavat yhdessä erilaisten verkostojen kanssa rohkaisevat katsomaan myös ympäröivään yhteiskuntaan.

 

Yrittäjämäinen toimintatapa pitää sisällään innovatiivisuuden, hallitun riskinoton sekä tavoitteellisen toiminnan. Yrittäjämäisesti toimiva ihminen uskaltaa ottaa uusia askeleita, vaikka niissä voisi epäonnistuakin. Yrittäjämäiseen toimintaan liittyy myös vastuullinen suhtautuminen kaikkeen tekemiseen sekä oman itsen tavoitteellinen kehittäminen. Yrittäjämäinen toimintatapa on mukana kaikessa koulun toiminnassa ja lisäksi yrittäjämäinen toimintatapa on uusi oppiaine vuosiluokalla 7. Se on eteläpohjalainen painotus, joka saa tuntijaossa yhden vuosiviikkotunnin.

 

Yrittäjämäisen toimintatavan toteuttamisen tueksi on laadittu ainutlaatuinen OPETTAJAN OPAS. Oppaan on koonnut Antti Iivari ja sen toteutuksessa ovat olleet mukana kaikki maakunnallisessa OPSprosessissa mukana olevat kunnat.

 

HUOM! Opas on saatavana myös digiversiona suomeksi tai englanniksi. 

 

Painetun oppaan hinta on 28 € + toimituskulut. Digioppaan hinta  on 28 € (suomeksi tai englanniksi).

 

Lisätiedot:
Koulutussuunnittelija Heli Kaunisto p. 050 431 7074 tai heli.kaunisto(at)epky.fi.