Ajankohtaista

Ennakkotietoa, avoin yliopisto-opetus lukuvuonna 2022-23

Ohessa ennakkotietoa tulevan lukuvuoden opinnoista. Tarjonnassamme on jälleen monipuolisesti avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä peräti kahdeksan yliopiston kanssa! Tarkemmat opintotiedot vahvistuvat kevään mittaan ja niitä päivitetään nettisivuillemme touko-kesäkuun aikana. Lisätietoja voit kysyä Marjaana Raskulta, marjaana.rasku@epky.fi tai p. 050 577 2631.

Itä-Suomen yliopisto

Ergonomia ja työhyvinvointi, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
Lääketieteen perusteita, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (verkko-opinnot)
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op (verkko-opinnot)
Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op (verkko-opinnot)

Helsingin yliopisto

Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
Pohjoismaisten kielten perusopinnot 30 op (verkko-opinnot)
Mielenterveyden psykologia 5 op

Jyväskylän yliopisto

Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (ryhmäkokoontumiset Seinäjoella)
Psykologian perusopinnot 25 op (ryhmäkokoontumiset Seinäjoella)

Lapin yliopisto

Kuvataiteen perusopinnot 25 op
Palvelumuotoilun opintokokonaisuus 25 op (verkko-opinnot)

Oulun yliopisto

Suomi toisena ja vieraana kielenä 25 op
Biologian opintoja 20 op (verkko-opinnot):
Ekologian perusteet 5 op, Genetiikan perusteiden luennot 5 op, Kasvibiologian perusteet, luennot 5 op ja Solubiologian ja fysiologian perusteet 5 op
Fysiikan maailmankuva 5 op

Taideyliopisto

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus 20 op (verkko-opinnot)
Luova kirjoittaminen 2 op (lähikokoontumiset Seinäjoella)
Musiikkiterapian opintoja 10 op (verkko-opinnot):
Johdatus musiikkiterapiaan I 5 op ja Musiikkipsykologia 5 op

Turun yliopisto
Johdanto kestävään kehitykseen ja kasvatukseen 4 op (MOOC) 
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (verkko-opinnot)
Psyykkiset traumat 3 op

Vaasan yliopisto
Johtaminen ja organisaatiot, opintoja 21 op (verkko-opinnot):
Johtamisen perusteet 6 op, Henkilöstöjohtaminen 5 op, Organisaatiokäyttäytyminen 5 op ja Cross-Cultural Management 5 op
Markkinoinnin opintokokonaisuus 26 op (verkko-opinnot):
Markkinoinnin perusteet 6 op, Kuluttajakäyttäytyminen 5 op, Brändijohtaminen 5 op, Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka 5 op ja Markkinointikommunikaatio 5 op
Talousoikeuden opintoja 6 op (verkko-opinnot):
Henkilöstöoikeus 6 op
Talouselämän ruotsia 5 op (verkko-opinnot)    
Talousmatematiikan perusteet 5 op (verkko-opinnot)               
Taloustieteen perusteet 6 op (verkko-opinnot)
Tilastotieteen perusteet 5 op (verkko-opinnot)