Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto ensimmäisenä suomalaisena oppilaitoksena mukaan yhdysvaltalaisen edX:n kumppanuusohjelmaan

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto on ensimmäisenä suomalaisena oppilaitoksena hyväksytty edX:n kumppanuusohjelmaan. Yhteistyö edX:n kanssa avaa Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistolle ainutlaatuisen mahdollisuuden laajentaa kesäyliopiston opintotarjontaa.

Kesäyliopiston rehtori Olli-Pekka Viinamäki iloitsee kumppanuudesta, koska se on aivan uudenlainen avaus suomalaisessa koulutuskentässä. Selvää on, että verkkokoulutusalustat ovat moderni ja nopeasti kasvava, tulevaisuu­den tapa koulutusten toteuttamiseen. Koronan myötä yhä suurempi joukko opiskelijoita on tottunut verkko-opintoihin.

Yhdysvaltalainen edX on maailman tunnetuin yliopistotasoisten opintojen ja koulutusten verkko-oppimisympäristö. Harvardin yliopisto ja Massachusettsin teknillinen korkeakoulu MIT perustivat edX-palvelun vuonna 2012.

EdX on voittoa tavoittelematon verkko-oppimisympäristö ja avoimien verkkokurssien (Massive Open Online Course, MOOC) tarjoaja. Se tarjoaa opiskelijoille ympäri maailmaa tilaisuuden hyödyntää maailman parhaiden yliopistojen laadukkaita kursseja.

Tällä hetkellä edX:ssä on tarjolla yli 160 kansainvälisen yliopiston opintoja. Tarjonnassa on noin 3 000 yliopistotasoista kurssia, kandidaattiopinnoista tohtorikursseihin. Tähän mennessä opintoja on suorittanut edX:n kautta 110 miljoonaa opiskelijaa.

Yhteistyöllä ja tiedottamisella saamme toivottavasti ulkomaisten yliopistojen opinnoista kiinnostuneet ihmiset nykyistä paremmin liikkeelle. Verkkokurssit ovat pedagogisesti huipputasoisia. Tämän myötä jokainen meistä voi suorittaa opintoja nimekkäissä yliopistoissa pitkin Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, omasta kodistaan käsin.

Kumppanuusohjelmaan oli mielekästä hakeutua, koska edX:n tarjonnassa korostuu nimekkäät ja hyvämaineiset yliopistot. Suurimpaan osaan edX:n opinnoista voi tutustua ilmaiseksi. Jos opiskelija haluaa suorittaa kurssin tai jonkin kokonaisuuden ja saada siitä yliopiston todistuksen, opintojaksot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Tyypillisesti yksi opintojakso maksaa 100–200 euroa.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston rooli on nostaa esiin edX:n huiman laajasta tarjonnasta suomalaisten kannalta mielenkiintoisia opintoja. Viinamäki näkee roolin tärkeänä, koska edX:n tarjonta on niin laajaa ja moninaista. Työssä olevien ihmisten aika ei välttämättä riitä relevanttien kurssien löytämiseen ja esimerkiksi lukion jälkeen välivuotta viettävä nuori ei aina osaa valita itseään parhaiten palvelevaa kurssia.

Esiin nostettavien kurssien valinnassa ja tiedottamisessa pystymme hyödyntämään erinomaisesti kesäyliopiston henkilökunnan osaamista sekä työnantajilta ja opiskelusta kiinnostuneilta ihmisiltä tulleita toiveita.

Viinamäki täsmentää, että tulemme keskittymään tiedottamisessa eurooppalaisten huippuyliopistojen opintoihin. Etsimme työelämän ja jatkuvan oppimisen painotuksista hyödyllisiä kursseja. Tarkoitus on täydentää suomalaisten yliopistojen tarjontaa, jota meillä Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa on tällä hetkellä kahdeksasta suomalaisesta yliopistosta.

Kumppanuusohjelma ja sen kautta aukeavat mahdollisuudet sopivat hyvin Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston toimintaan. Kesäyliopisto ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys toimivat yhteistyössä eri yliopistojen, aikuiskoulutusorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa korkeakouluopetuksen vahvistamiseksi ja kehittämiseksi Etelä-Pohjanmaalla.

Viinamäki korostaa, että edX:n kumppanuus laajentaa opintotarjontaa laadukkailla yliopistotasoisilla opinnoilla. Kokemuksia ja osaamista pitää hakea myös ulkomailta. Yhä laajemmalla joukolla on erinomaiset valmiudet suorittaa kansainvälisiä ja ulkomaisten yliopistojen opintoja.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto tiedottaa tulevista ja avoinna olevista kursseista verkkosivullaan. Kesäyliopiston verkkosivuilla löytyy oma kohta, missä kesäyliopiston koulutussuunnittelijat päivittävät koko ajan suosituksia edX:n kurssitarjonnasta.  

EdX:n tarjontaan kannattaa käydä ehdottomasti tutustumassa. Kurssien ja koulutusohjelmien haku on todella helppoa. Kurssin suorittamisohjeet ja toteutustavat on kirjattu yksiselitteisesti, ja sisältöjä pääsee katsomaan etukäteen. Meiltä kesäyliopistosta voi aina kysyä lisää.

EdX:in verkkopalveluun pääsee tutustumaan osoitteessa www.edx.org

Lisätietoja

Olli-Pekka Viinamäki, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston rehtori

puh. 050 431 7075

olli-pekka.viinamaki@epky.fi