Eteläpohjalainen opetussuunnitelmatyö

Yhteinen opetussuunnitelma on ainutlaatuisen yhteistyön tulos Etelä-Pohjanmaalla. Asioita valmistellaan eri työryhmissä, joita kootaan tarpeen mukaan. Yhteisiä asioita koskevat päätökset tehdään Osaajan ohjausryhmässä.

Ohjausryhmä

 • rehtori Kimmo Rantanen, Seinäjoki pj.
 • vs. perusopetusjohtaja Marika Ojala, Seinäjoki
 • sivistysjohtaja Mika Kamunen, Lapua
 • sivistysjohtaja Janne Hakala, Ilmajoki
 • sivistystoimenjohtaja, rehtori Antti Oikarinen, Isojoki
 • sivistysjohtaja, rehtori Tarja Puro, Lappajärvi
 • toiminnanjohtaja Olli-Pekka Viinamäki, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

Ohjausryhmän asiantuntijajäsenenä ja koontiryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Sirkku Hietanen, Seinäjoki.

Ohjausryhmän sihteerinä toimii koulutusasiantuntija Heli Kaunisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.

Yhteystiedot: Heli Kaunisto, p. 050 431 7074 tai heli.kaunisto@epky.fi

Ajankohtaista

Tulossa

 • Perusopetuksen kuudennen vuosiluokan lukuvuosiarvioinnin kriteerit julkaistaan ennakkotiedon mukaan tammikuussa 2023.
 • Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön 1.8.2023 ja niitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kuudesluokkalaisten lukuvuosiarvioinnissa keväällä 2024.
 • Opetushallitus valmistelee sitouttavan kouluyhteisötyön mallin käyttöönottoa kouluissa. Käyttöönotto edellyttää päivityksiä perusopetuslakiin ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.
 • Päivityksiä on odotettavissa erityisesti opetussuunnitelman perusteiden lukuihin 4–5 ja 7–8, jotka koskevat perusopetuksen toimintakulttuuria, oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämistä, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä oppilashuoltoa. 

Viimeisimmät OPS-päivitykset

 • Kiusaamisen ja syrjinnän ehkäisyyn sekä kurinpitoon 1.8.2022 voimaan tulleet muutokset on nyt päivitetty eteläpohjalaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Muutoksia on tehty Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti lukuihin
  • 2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
  • 5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
  • 5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
 • Kyseisten lukujen sanamuotoja on päivitetty ja lauseiden järjestystä vaihdettu. Työ jatkuu paikallisella tasolla.

Opetussuunnitelmat

Opetuksen tueksi