Eteläpohjalainen opetussuunnitelmatyö

Yhteinen opetussuunnitelma on ainutlaatuisen yhteistyön tulos Etelä-Pohjanmaalla. Asioita valmistellaan eri työryhmissä, joita kootaan tarpeen mukaan. Yhteisiä asioita koskevat päätökset tehdään Osaajan ohjausryhmässä.

Ohjausryhmä

 • rehtori Kimmo Rantanen, Seinäjoki pj.
 • vs. perusopetusjohtaja Marika Ojala, Seinäjoki
 • sivistysjohtaja Mika Kamunen, Lapua
 • sivistysjohtaja Janne Hakala, Ilmajoki
 • sivistystoimenjohtaja, rehtori Antti Oikarinen, Isojoki
 • sivistysjohtaja, rehtori Tarja Puro, Lappajärvi
 • vs. sivistysjohtaja Mika Vihma, Alavus
 • toiminnanjohtaja Olli-Pekka Viinamäki, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

Ohjausryhmän sihteerinä toimii koulutusasiantuntija Heli Kaunisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys.

Yhteystiedot: Heli Kaunisto, p. 050 431 7074 tai heli.kaunisto@epky.fi

Ajankohtaista

Tulossa

 • Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä, joiden tavoitteena on vahvistaa oppilaan ja opiskelijan oikeusturvaa ja oppimisympäristön turvallisuutta.
 • Täsmennykset mahdollistavat nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa.
 • Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022.
 • Eteläpohjalaiset opetussuunnitelmat päivitetään annettujen määräysten mukaisesti alkusyksystä 2022.

Viimeisimmät OPS-päivitykset

 • Taulukko: Kurinpitokeinot ja turvaamistoimet perusopetuksessa (luvussa Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen)

Opetussuunnitelmat

Opetuksen tueksi