Blogi

Asiantuntijasta yrittäjäksi

Suomessa toimii lähes 300 000 yrittäjää ja määrä kasvaa entisestään. Yhä useampi korkeakoulutettu työssäkäyvä ryhtyy yrittäjäksi eli yrittäjyys ei ole suinkaan aina pakkoyrittäjyyttä elinkeinon hankkimiseksi, vaan on vetovoimainen työn tekemisen tapa – myös asiantuntijoille. Yrittäjyys kiehtoo vapaudellaan.

Vastapainona on yrittäjän vastuu. Suurimmaksi vastuuksi omaa yritystä suunnittelevat kokevat talouden. ”Yrittäjyyteen liittyy aina tietty epävarmuus tuloista. Ei ole varmaa, onko asiakkaita riittävästi. Toisaalta parhaimmillaan yrittäjyys on palkkatyötä turvallisempaa. Palkkatyössähän koko elanto on yhden työnantajan varassa – yrittäjyydessä riskiä voi jakaa myymällä useille asiakkaille”, kertoo Sanna Olshin. Olshin on kouluttanut yrityksen perustajia, pienyrittäjiä ja kasvavia yrittäjiä yli 20 vuoden ajan ja on yksi Suomen kokeneimmista yrittäjäkouluttajista.

Asiantuntijasta yrittäjäksi-koulutukseen osallistuvat useimmiten aikuiset osaajat, jotka kokevat muutostarvetta työelämässään. Kun työuraa on kertynyt vuosia tai jopa kymmeniä vuosia, saattaa asiantuntija- ja esihenkilötyön kiireinen tahti, jatkuvasti kasvava hallinnollinen taakka ja tulospaine ajaa pohtimaan, voisiko löytyä jokin mielekkäämpi tapa elannon ansaitsemiseen.

Asiantuntijayrittäjyydessä on useita merkittäviä vetovoimatekijöitä, kuten mahdollisuus määrittää omia työaikoja. Esimerkiksi opettajan tai sairaanhoitajan työstä voi olla mahdotonta päästä virka-aikana hoitamaan omia tai lapsen asioita. On työpaikkoja, joissa ei voida huomioida työvuoro- tai loma-aikatoiveita. Vaikka yritystoimintaa pyöritetään lähtökohtaisesti silloin kun asiakkaalle sopii, on yrittäjän kalenteri yrittäjän itsensä käsissä.

Toinen yrityksen perustajien puheissa usein esille nouseva asia on se, että yrittäjänä saa tehdä työn omalla tavallaan. Tietotyö kuormittaa palavereilla, kirjauksilla, projekteilla ja työryhmillä, eikä asiantuntijatyössä välttämättä ole mahdollisuutta keskittyä siihen ydinasiaan, jonka vuoksi työtehtävä on olemassa. ”Moni asiantuntija kaipaa niinkin yksinkertaista asiaa, kuin mahdollisuutta tehdä työnsä niin hyvin kuin pystyy ja siten, että se tuottaa asiakkaille arvoa. Palkkatyössä työaikaa kuluu merkittävästi aivan muihin asioihin, kuten kirjaamiseen ja sen vuoksi varsinaisessa työssä tulee kiire ja asiat joutuu tekemään hutiloiden tai liukuhihnalla”, Olshin kuvailee monen asiantuntijan työpaineita. ”Omien arvojen mukainen tekeminen on tärkeä asia, sillä arvoristiriita ajaa osaajia uupumukseen tai työpaikanvaihtokierteeseen. Usein hyvin tehdystä työstä palkitaan antamalla lisää työtä, mutta tämä ei välttämättä näy palkkapussissa. Se voidaan kokea epäoikeudenmukaisena.”

Vankan koulutus- ja työtaustan omaavilla osaajilla on etulyöntiasema yrittäjäksi ryhdyttäessä. Tutkitusti yli nelikymppisenä yrittäjäksi ryhtyneet menestyvät parhaiten. Toisaalta pitkässä palkka- tai virkasuhteessa on etunsa, kuten palkan säännöllisyys, palkalliset loma-ajat ja mahdolliset työnantajan maksamat etuudet. Saavutetuista eduista on tunnetusti vaikeaa luopua. ”On virheellinen käsitys, ettei yrittäjällä ole sosiaaliturvaa tai lomia. Päinvastoin yrittäjällä voi olla parhaimmillaan parempi sosiaaliturva tai enemmän lomaa, sillä yrittäjä voi itse vaikuttaa näihin asioihin. On yrittäjyysosaamista suunnitella oma yritystoimintansa siten, ettei heikennä omaa turvaansa yrittäjäksi ryhtyessään”, Olshin toteaa, ja jatkaa Asiantuntijayrittäjyydessä vierastetaan usein eniten myyntityötä. Harva joutuu palkkatyössä oikeasti myymään eli etsimään ja kontaktoimaan itse asiakkaita, neuvottelemaan ja hinnoittelemaan. Pelätään osaanko myydä ja saanko yhtään asiakasta. Voin lohduttaa, että yrittäjyys ei ole sisäsyntyistä, vaan jokainen voi oppia yrittäjyystaitoja. Hyvä lähtökohta tähän on tutustua asiantuntijayrittäjyyteen Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston asiantuntijasta yrittäjäksi-koulutuksessa.

Asiantuntijayritys voi olla sivu- tai päätoiminen. Asiakkaat voivat olla yrityksiä, yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. On monenlaisia mahdollisuuksia oman asiantuntijayrityksen rakentamiseen. Yritystä pohtiessa on hyvä miettiä, millainen työn tekemisen tapa on itselle paras ja luontaisin. Yrityksen tulee mahdollistaa kaivattu muutos – muutoin ei kannata lähteä palkkatyöstä yrittäjäksi.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston asiantuntijasta yrittäjäksi on hyvä ensimmäinen kevyt yrittäjäkoulutus eri alojen asiantuntijoille ja esihenkilöille, sillä tähän koulutukseen voi osallistua, vaikka ei olisi vielä ollenkaan varma, onko yrittäjyys oma juttu. Yrittäjyydestä ei tarvitse tietää mitään, eikä koulutuksessa käydä läpi vaikeita termejä tai hypätä suoraan syvään päähän kuten yritysverotuksen kiemuroihin. Asiantuntijasta yrittäjäksi- yrittäjäkoulutus antaa työkaluja yrittäjyyden pohtimiseen, sillä koulutuksesta saa tietoa siitä, millaisia asioita on otettava huomioon, kun lähtee pohtimaan omaa liikeideaa. Liikeidea on yritystoiminnan ydin. Ja asiantuntijalla on oman alansa osaamista, josta on usein helppoa muotoilla  liikeidea” Olshin kuvailee tulevaa koulutusta ja toivottaa kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet lämpimästi tervetulleeksi mukaan.


Sanna Olshin
Yrittäjä, YTM, opettaja, yritysneuvoja
Starttivalmennus Oy