Blogi

Logopediasta uutta näkökulmaa opettajuuteen I Laura Mäenpää

Blogin kirjoittaja Laura Mäenpää on erityisopettaja, joka opiskelee logopedian perusopintoja avoimina yliopisto-opintoina Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa.

Viime kesänä huomasin Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston opintotarjonnasta yhteistyössä Turun yliopiston kanssa toteutettavat logopedian perusopinnot. Ilmoittauduin heti, sillä tämä oli ensimmäinen mahdollisuus vuosiiin suorittaa opintokokonaisuus järkevästi työn ohessa iltaisin tai viikonloppuisin.

Kiinnostuin logopediasta jo erityisopettajan opinnoissa ja erityisesti kursseilla, joilla tarjottiin valmiuksia puheopetukseen. Odotin siis syksyllä alkavia opintoja malttamattomana. Opinnot alkoivat melko tiukasti aikataulutetulla ja Seinäjoella läsnäoloja vaativalla kurssikokonaisuudella, mikä toisaalta kuormitti mutta auttoi myös pääsemään opinnoissa alkuun. Opintoryhmän keskusteluihin ja käytännön harjoituksiin tuo puheterapeutin näkökulmaa oppimisryhmän tuutori. Ryhmätöissä olemme päässeet esimerkiksi havainnoimaan eri ikäisten ihmisten kerronnan taitoja.

Tiiviin alkusyksyn jälkeen opintojen aikataulut ovat olleet hieman väljemmät ja vapaammat, joten ne on saanut sovitettua omaan arkeen näppärästi. Aikaahan aiemman tiedon syventäminen ja uuden oppiminen vie, mutta itse on voinut päättää milloin. Luentotallenteita on voinut kuunnella uudelleen ja uudelleen vaikkapa lenkillä tai kotitöiden taustalla. Lisäksi jokaiselle tentille on varattu kolme mahdollista suorituspäivää. Opettajan työssä toukokuu on melko kiireistä ja raskasta jo itsessään, joten aion aloittaa lomani syventymällä kevään viimeisen kurssin materiaaleihin tarkemmin ja suorittaa tentin vasta kesäkuussa. Edessä ovat ehkä mielenkiintoisimmat ja samalla vaikeimmat sisällöt tähän mennessä: Anatomia ja fysiologia logopediassa. Syksyllä sitten luvassa vielä kurssi monikielisyyteen liittyen.

Olen nauttinut opinnoista paljon. Opinnot ovat syventäneet jo aiempien opintojen ja työelämän tuomaa osaamista esimerkiksi kielen kehittymisestä, kielellisistä taidoista, puheesta, vuorovaikutuksesta, kommunikaatiosta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä, häiriöistä ja sairauksista. Tietenkin oma aiempi kokemus korkeakouluopinnoista sekä osittain tutut aiheet ovat jossain määrin keventäneet opiskelua ja helpottaneet tentteihin valmistautumista. Erityisen mielenkiintoista oli kuitenkin oppia uutta, kuten perusasioita nielemisen ja syömisen kuntouttamisesta. Logopedian opinnoista olen saanut uusia näkökulmia ja ihan käytännön ideoita myös päivittäiseen työhön lasten ja nuorten kanssa. Tuntuukin että haluisin oppia aina vain lisää ja kenties tulevaisuudessa sekin mahdollistuu.

Logopedian uusi perusopintoryhmä käynnistyy syksyllä 2024. Tutustu tarkempiin opintotietoihin Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston nettisivuilla.