Blogi

Uskalla tarttua verkko-opintoihin – osaat kyllä! I Elina Sepponen

Blogin kirjoittaja Elina Sepponen on opetus- ja kasvatusalan ammattilainen, joka toimii Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen tuutorina Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Verkko-opinnot ovat usein loistava vaihtoehto aikuisopiskelijalle. Joustava opiskelu paikasta ja usein myös ajasta riippumatta mahdollistaa opiskelun yhteensovittamisen työn, perheen ja muiden velvollisuuksien kanssa.

Verkko-opinnot ovat usein hyvin monipuolisia. Yksi kurssi tai opintojakso voi sisältää oppimistehtäviä, esseen kirjoittamista, tenttejä, referaatteja tai osallistumista keskustelufoorumeille. Usein opiskelija voi valita itselleen mieluisan suoritustavan. Myös verkostoituminen muiden opiskelijoiden kanssa jopa maailmanlaajuisesti on mahdollista. Näin opiskelusta tulee interaktiivisempaa ja oppimista tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Tuutori toimii tsempparina

Tuutorina keskeinen tehtäväni on tukea opiskelijaa hänen oman oppimisprosessinsa hallinnassa ja omien tavoitteidensa saavuttamisessa. Toimin tsempparina ja autan opiskelijaa opintojen suunnittelussa. En opeta varsinaista substanssia, mutta annan vinkkejä, näkökulmia ja lähteitä, joiden avulla käsillä olevia asiakokonaisuuksia ja teemoja voi lähestyä. Ohjauksessa on tärkeää, että opiskelijat löytävät omat vahvuutensa ja kehittävät itseään edelleen opiskelujen ja työelämän tarpeita vastaaviksi.

Tärkeintä opiskelijalle on ensin haastaa itsensä yrittämään, luottaa omaan osaamiseensa tuen avulla ja lopulta huomata onnistuneensa.

Yksi tärkein tehtäväni on auttaa opiskelijaa hahmottamaan yksittäisistä kursseista muodostuva opintojen kokonaisuus ja ohjata työskentelyn etenemistä. Tuutorina autan opiskelijan alkuun joko ryhmän yhteisissä verkkotapaamissa tai henkilökohtaisesti ohjaten. Opiskelijat saavat minulta tukea lähes kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen sisällön tuottamiseen.

Oppimistehtävissä vaaditaan akateemista kirjoittamista, kieltä korrektilla ulkoasulla ja hyväksyttävillä lähdeviittauksilla. Tämä saattaa olla aluksi kynnyskysymys ja opiskelijaa voi mietityttää osaanko, pysytynkö ja ehdinkö. Aluksi otamme yhdessä haltuun opintojen digiympäristön ja verkko-oppimisalustat. Tämän jälkeen käymme läpi mm. akateemisen kirjoittamisen saloja, tenttiin valmistautumista, lähteiden hyödyntämistä ja sitä tärkeintä eli opiskelijoiden esittämiä kysymyksiä ja ongelmia.

Mielestäni verkko-opinnot tarjoavat erinomaisen tavan kehittää itseään ja hankkia uutta osaamista. Epäonnistumisen pelko ja epäily omista opiskelutaidoista saattavat suotta toimia jarruina. Oppimisprosessi on muutakin kuin tietyn asian tai teeman syventämistä tiedollisesti. Korostan usein ohjaamistapaamisissa opiskelijaa huomioimaan oman osaamisensa kehittymisen kokonaisvaltaisemmin kuin ehkä alkuun tulee ajatelleeksi. Opinnoissa substanssitiedon karttumisen lisäksi digi- ja kirjoitustaidot paranevat, erilaisten tietolähteiden tarkastelu kehittyy sekä tiedon käsittely ja tuottaminen sujuvoituvat. Opiskeluiden edetessä myös ajanhallinta paranee ja huomaa löytäneensä uusia kiinnostuksen kohteita.

Oppia kantapään kautta ja kokemukset esille

Joskus käy niin, että oppimistehtävä tai tentti ei mene läpi. Tätä ei kannata jäädä liiaksi murehtimaan. Hylätty suoritus voi parhaimmillaan kehittää sinua oppijana, kirjoittaja, monipuolisten lähteiden ja informaation kriittisenä hyödyntäjänä.

Case: Olen kirjoittanut ja opiskellut paljon ja työssäni ohjaan kirjoittamisen prosesseja jatkuvasti. Luulin siis osaavani ”kaikesta kaiken”, mutta onneksi putosin maan pinnalle hylätyn essee-kirjoitukseni ja referaattini myötä erityispedagogiikkaa opiskellessani. Yliopiston opettajan ystävällinen palaute ja korjausehdotukset hylättyyn suoritukseeni aiheuttivat aluksi raivon ja vastarinnan mielessäni. Oli vaikeaa muuttaa omaa lähestymistapaani tehtävään, että saan suoritukseni läpi. No, korjasin ja viilasin, mietin ja tuskailin. Lopulta ymmärsin tehtävän tavoitteen ja kriteerit selkeämmin. Sain hyvät arvosanat ja olin oppinut tärkeää asiaa. Kehityin kirjoittajana ja näkökulma omaan oppimiseeni laajeni.

Oppiminen ja itsensä kehittäminen on elämänpituinen juoksu. Elinikäinen oppiminen on tärkeää yhteiskunnassamme, jossa teknologia kehittyy jatkuvasti ja työelämän vaatimukset muuttuvat nopeasti. Kokemuksen hyödyntäminen yhdistettynä teoriaosaamiseen on keskeinen osaamisalue myös työelämässä. Jatkuva oppiminen auttaa sinua pysymään kilpailukykyisenä työmarkkinoilla ja kehittämään itseäsi koko elämäsi ajan.

Jos siis mietit opintojen aloittamista, ole rohkea ja tartu tilaisuuteen. Jokainen suoritettu opintokokonaisuus tai yksittäinenkin kurssi koituu juuri sinun eduksesi!