Juuri nyt

Palvelumuotoilun keinoin kohti parempia asiakaskokemuksia

Palvelumuotoiluopinnot ovat pitäneet pintansa yhtenä suosituimmista opinnoista Etelä-Pohjanmaan kesäyliopistossa. Eikä vähiten sen vuoksi, että opintoja voi hyödyntää monipuolisesti työelämässä.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan kokonaisvaltaista suunnittelua, jonka päämääränä on luoda parempi asiakaskokemus. Opintojen vastuukouluttajana pitkään toiminut FT Marjo Kamila kiteyttää, että ei löydy sellaista alaa, johon palvelumuotoilu ei soveltuisi. Sen ajattelutapa ja menetelmät sopivat monipuolisesti niin yrityksiin, julkisiin organisaatioihin, yhdistyksille tai itsensä työllistäjille, Kamila selventää.

Menetelmät konkreettisesti käyttöön

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella palvelumuotoilun menetelmät ovat sujuvasti sovellettavissa työelämään. Joskus käy niin, että opintojen aikana opiskelija havahtuu huomaamaan, että osa menetelmistä on jo käytössä omassa työssä. Tällöin opinnoista voi ammentaa perusteluja ja syvyyttä omaan työskentelyyn. Jos puolestaan palvelumuotoilu on ollut tuntematon asia ennen koulutusta, opiskelijat ovat todenneet saaneensa palvelumuotoilusta pontta saattaa mielessä pyörineitä kehittämisideoita pidemmälle.

Palvelumuotoilussa on useita kypsyystasoja, joten sen menetelmiä voi soveltaa eri lähtökohdista. Menetelmien käyttöönottoa suunnitteleville Marjo Kamila antaa vinkiksi, että aluksi kannattaa tehdä pieniä ja nopeasti hyödyn osoittavia kehittämistoimia. Myöhemmin palvelumuotoilu voi tulla läpileikkaavaksi ajattelu- ja toimintatavaksi koko organisaatiolle. ”Palvelumuotoilu mahdollistaa kokonaisvaltaisen, koko työyhteisön kulttuuria kehittävän tai jopa sen käytäntöjä muuttavan näkökulman”, Kamila huomauttaa. Lisäksi palvelumuotoilu on mainio tapa osallistaa koko henkilökuntaa, jolloin kehittämistyö motivoi ja sitouttaa henkilöstöä aiempaa paremmin. 

Kohti parempia asiakas- ja työntekijäkokemuksia

Palvelumuotoilun menetelmiä sovelletaan niin asiakaskokemuksen kuin työntekijäkokemuksen kehittämiseen. Marjo Kamila toteaa, että viimeksi mainittu on ollut erityisen suosittua viime aikoina. ”Opintojen myötä monelle on tullut uutena asiana, että palvelumuotoilua voi soveltaa hyvin myös strategiatyöhön”, Kamila valaisee. Ei pidä myöskään unohtaa lapsikeskeistä palvelumuotoilua. Tällöin lapset otetaan mukaan oman toiminnan kehittämiseen ja lapsen äänen annetaan kuulua vaikkapa jossain päiväkotiin, kouluun tai vapaa-aikaan liittyvässä asiassa.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto toteuttaa palvelumuotoilun perusopinnot yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Palvelumuotoilu ei kuulu minkään yksinomaisen tieteenalan omaisuudeksi, vaan siinä käytettävät näkökulmat ovat monitieteisiä. Opinnoissa toimii useampi kouluttaja, minkä opiskelijat ovat palautteiden perusteella kokeneet rikkautena. ”Kun opettajien näkökulmat ovat hiukan eriäviä, mutta myös toisiaan tukevia, niin opiskelijat saavat mahdollisimman kattavan kuvan aiheesta”, Kamila tiivistää.  

Marjo Kamila, FT, palvelumuotoiluopintojen vastuukouluttaja
Juttu on julkaistu myös Seinäjoen yliopistokeskuksen UCS-lehdessä (01/2023).

Seuraava palvelumuotoilun opintoryhmä on alkamassa syksyllä 2024.