EPANET

Epanet – tutkimusyhteistyötä Etelä-Pohjanmaalla

Epanet on Etelä-Pohjanmaalla toimiva suomalaisten korkeakoulujen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on vahvistaa maakunnan tutkijoiden ja kehittämistyötä tekevien ammattilaisten yhteisöä. Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan maakunnalle tärkeiden toimialojen soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä.

 

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston luonnollisen kasvualustan ovat muodostaneet alueella jo pitkään toimineet korkeakouluyksiköt. Verkosto heräteltiin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen toteuttamassa käynnistyshankkeessa vuosina 1999–2001. Ensimmäiset Epanet-tutkimusprofessuurihankkeet alkoivat vuosina 2000 ja 2001. Koska professuurit ovat pääsääntöisesti 5-vuotisia, on osa niistä ehtinyt jo neljänteen vaiheeseen. Epanetin alkuvaiheista voi lukea verkoston kymmenvuotisjulkaisusta.

 

Epanet-verkoston tutkimusryhmät ovat osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa. Epanet-tutkimusryhmät toteuttavat yliopistokeskuksen tutkimusstrategiaa.

Epanetin avulla tehostetaan tutkimustyötä ja laajennetaan paikallista tutkimus- ja kehittäjäyhteisöä. Samalla luodaan uudenlainen yhteistyöverkosto suomalaisten korkeakoulujen välille. Epanetin yliopistoja ovat Helsingin yliopisto, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

 

Epanet-verkoston koordinaatiosta huolehtii Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry. Koordinaatiota on rahoitettu Etelä-Pohjanmaan liitosta EU-osarahoitteisesti. Elokuussa 2014 päättyneen hankkeen loppuraportti löytyy linkistä. Tällä hetkellä koordinaatiota rahoittaa joukko eteläpohjalaisia kuntia. Koordinaatiossa työskentelevät kehittämisjohtaja Kimmo Kulmala, projektisihteeri Liisa Leppä sekä erikoissuunnittelijat Nina Harjunpää ja Matti Mäki.

 

Ajankohtaisia Epanet-verkoston ja Seinäjoen yliopistokeskuksen uutisia pääset lukemaan tilaamalla uutiskirjeemme. Meillä on myös yhdessä ylläpidettävät Facebook-sivut, joilla kerrotaan verkoston ajankohtaisista asioista.

In English: Epanet – a short introduction (pdf).
See also Epanet in a nutshell (pdf).