Älykkäät teknologiat

Arkkitehtuuri

Alvar Aalto -professuuri 1.1.2020–31.12.2024

Viisivuotiskauden painoalueita ovat Alvar Aallon arkkitehtuuri, kaupunkien kehittäminen, modernin arkkitehtuurin korjaus- ja täydennysrakentaminen sekä alueiden kehittäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekuntaan (Seinäjoen kaupunkilaboratorio). Professori Ari Hynynen.

Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Alvar Aalto säätiö, Seinäjoen seurakunta, Kuortaneen Säästöpankkisäätiö, Töysän Säästöpankkisäätiö, Into-Seinäjoki Oy, Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen ja Alajärven kaupungit sekä Tampereen yliopisto.

Arkkitehtuuri- ja kaupunkisuunnittelun Alvar Aalto -professuuri 1.11.2014–31.12.2019

Professuurin toiminta keskittyy rakentamisen innovaatioympäristön kehittämiseen Etelä-Pohjanmaalla. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitokselle. Professori Ari Hynynen.

Rahoittajat: Alvar Aalto -Säätiö, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen seurakunta, Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen teknillinen yliopisto ja YIT Oyj.

Arkkitehtuurin tutkimus- ja kehittämishanke 1.9.2009–31.12.2014 

Hankkeen tutkimusalueena on modernin korjaus- ja täydennysrakentaminen sekä kaupunki- ja aluesuunnittelu.Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitokselle. Professori Ari Hynynen.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Rakennustietosäätiö, Alfred Kordelinin säätiö, Alvar Aalto -säätiö, YIT Oyj, Seinäjoen kaupunki ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Terveydenhuollon digitalisaatio

Terveydenhuollon digitalisaatio 1.1.2021–31.12.2025 

Tutkimusalana on terveydenhuollon digitalisaation kehittäminen painottuen data-analytiikan ja koneoppimisen hyödyntämiseen terveydenhuollossa, terveydenhuollon tiedon käytettävyyteen sekä yksilöllisen ja osallistavan terveydenhuollon uusiin sovelluksiin (erityisesti etä- ja kotihoito sekä ennaltaehkäisevä terveydenhoito). Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopistoon. Professori Mark van Gils.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus ja Tampereen yliopisto.

Digitaalinen valmistus

Digitaalinen valmistus 1.10.2017–31.12.2024 

Hankkeen tutkimusalueena on digitaalinen valmistus. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopistoon. Associate Professor (tenure track) Andrei Lobov 31.8.2019 saakka. Tenure track -professori Iñigo Flores Ituarte 1.9.2020 lähtien.

Rahoittajat:  MSK Group Oy, Ideal Product Data Group Oy, Siemens Osakeyhtiö, Epec Oy, Finn-Power Oy, Pesmel Oy, Mäkelä Alu Oy, Atria Suomi Oy, Kauhavan kaupunki, Alajärven kaupunki, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö ja Tampereen yliopisto.

Logistiset järjestelmät

Logistiikan tutkimusprofessuurihanke 1.1.2019–31.12.2023

Tuotantotalouden, erityisesti logististen järjestelmien professorin tehtäviin kuuluu logistiikan alan tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen, jatko-opintojen opinnäytetöiden ohjaus sekä oman tutkimusalueen tutkimustiedon käytön edistäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Petri Helo.

Rahoittajat: Atria Suomi Oy, Develop Train Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Honkajoki Oy, Kauhajoen kaupunki, Kometos Oy, LC Logistics Center Oy, Neviso Oy, Nordautomation Oy, Pesmel Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen yliopistokeskus, Suit Networks Oy, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Team Vesmes Oy, Vaasan yliopisto.

Hyötyä Etelä-Pohjanmaalle logistiikan tutkimuksesta 2 (HELO 2) 1.9.20012–30.8.2017 

Hankkeen tutkimusalueena ovat logistiset järjestelmät. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Petri Helo.

Rahoittajat: Atria Suomi Oy, Done Logistics Oy, Antti Lindfors Oy, LC Logistics Center Oy, Pesmel Oy, Suit Networks Oy, Honkajoki Oy, Kauhajoen kaupunki, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Seinäjoen seutu, Vaasan yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.

Hyötyä Etelä-Pohjanmaalle logistiikan tutkimuksesta (HELO) 1.9.2007–31.8.2012

Hankkeen tutkimusalueena olivat logistiset järjestelmät. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Petri Helo.

Rahoittajat: ABB Oy, Atria Suomi Oy, Botnia Service Group Oy, Done Logistics Oy, Isojoen Konehalli Oy, Antti Lindfors Oy, LC Logistics Center Oy, Neviso Oy, Nordautomation Oy, Pesmel Oy, Skaala Ikkunat ja Ovet Oy, Vesme Systems Oy, Kauhajoen kaupunki, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Seinäjoen seutu, Vaasan yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus.

Logististen järjestelmien tutkimus- ja innovaatiohanke 1.9.2002–31.8.2007 

Tutkimusprofessorin tehtävänä on logististen järjestelmien tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen Seinäjoella ja Kauhajoella. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Petri Helo.

Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Kauhajoen kaupunki, Seinäjoen seutukunta, Härmänmaan seutukunta, Antti Lindfors Oy, Atria Oy, Done Logistics Oy, Foodwest Oy, Ikkunatehdas Hautanen Oy, Isojoen Konehalli Oy, Pesmel Oy, Pinomatic Oy, Vesme Systems Oy.

Sulautetut järjestelmät

Sulautetut ja hajautetut automaatiojärjestelmät (SUHA) 1.1.2016–31.12.2020

Professuurin tutkimusalana ovat sulautetut ja hajautetut automaatiojärjestelmät. Niiden keskeisiä sovelluskohteita eteläpohjalaisessa teollisuudessa ovat konepajatekniikka, rakentamisen cleantech-ratkaisut, paikallinen energiantuotanto ja -jakelu, logistiikan tietotekniset ratkaisut sekä terveydenhuollon ICT-sovellukset. Kaikkien sovellusalueiden läpileikkaavia teemoja ovat energiatehokkuus, kunnonvalvonta ja automaatioasteen nostaminen. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopiston teknilliseen tiedekuntaan. Professori, KTT Timo Mantere.

Rahoittajat: Epec Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Finn-Power Oy, Härmänmaan teknologiayhdistys, MSK Group Oy, Skaala Oy, Suomen Yrittäjäopisto Oy, Arnon (ent. Tampereen Keskustekniikka Oy), Veljekset Ala-Talkkari Oy, Wapice Oy, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka (Jalasjärvi), Lapua, Seinäjoki, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Agro- ja konepajatekniikan sekä paikallisen energiantuotannon ja energiatehokkaan rakentamisen sulautetut järjestelmät 1.1.2011–31.12.2015

Tutkimusprofessori sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopiston teknilliseen tiedekuntaan. Professori, KTT Timo Mantere/ Kehittämispäällikkö Reino Virrankoski.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston varoin ja 1.5.2015 lähtien maakunnan kehittämisrahalla, Heikas Oy, Jylhän Sähköosuuskunta, Kauhavan Alakylän kyläyhdistys ry, Kauhavan kaupunki, MSK Group, Pohjanmaan Osuuspankki, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Reikälevy Oy, Seinäjoen seutu, Skaala Ikkunat ja ovet Oy, Suomen Yrittäjäopisto, TK-Engineering Oy, Veljekset Ala-Talkkari Oy ja WAPICE Oy.

Virtuaaliteknologia

Virtuaalisuunnittelun professuuri 1.5.2014–30.4.2019

Hankkeen tutkimusalueena ovat kone- ja tuotantojärjestelmien virtuaalisuunnittelun menetelmät, ihminen-kone -liitynnän tekniikat sekä uudet toimilaiteratkaisut. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, dosentti TkT Asko Ellman.

Rahoittajat Epec Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Fortaco Ostrobothnia Oy, Hydroll Oy, Seinäjoen seudun elinkeinojaosto,  Stroman Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Seinäjoen yliopistokeskus.

Virtuaaliteknologian tutkimus ja kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2009–30.6.2014

Hankkeen tutkimusalueena ovat kone- ja tuotantojärjestelmien virtuaalisuunnittelun menetelmät, ihminen-kone -liitynnän tekniikat sekä uudet toimilaiteratkaisut. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, dosentti TkT Asko Ellman.

Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Antti Lindfors Oy, Done Logistics Oy, Epec Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, Rautaruukki Oyj, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen Seutu, Seinäjoen teknologiakeskus, Stroman Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

Älytekniikan tutkimuksen kehittäminen 1.11.2004–31.12.2009

Tutkimuspäällikön tehtävänä on käynnistää ohjelmistotekniikan ja erityisesti älytekniikan alueella tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hanke toimii kiinteässä yhteistyössä Seinäjoen seudun älytekniikan osaamiskeskuksen Seinäjoen seudun älytekniikan osaamiskeskuksen kanssa. Tutkimuspäällikkö sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori Pekka Toivanen, tutkimuspäällikkö, DI Jukka Kuusisto.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, GeraCap Oy, Epec Oy, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki, PricewaterhouseCoopers Oy, Done Logistics Oy, MSK Group Oy, Valtra Oy Ab, Sofor Oy.

Virtuaaliteknologian kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 1.8.2002–31.7.2007

Tutkimusprofessorin tehtävänä on virtuaaliteknologian tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen Seinäjoella. Sovellusaloina ovat mekatroniikka ja sulautetut järjestelmät. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, dosentti TkT Asko Ellman.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen seutu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Jewall Oy, FINN-POWER Oy, Nordea Pankki Suomi Oyj, EPEC Oy.

Metallirakentaminen

Metallirakenteiden professuuri 1.1.2014–31.12.2018 

Lisätietoja

Tutkimusprofessorin tehtävänä on metallirakentamisen tutkimuksen ja kehittämisen johtaminen Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, TkT Markku Heinisuo/  (31.1.2018 saakka), yliopistotutkija, dosentti Kristo Mela ( 1.1.2017 lähtien).

Rahoittajat: Mäkelä Alu Oy, Ruukki Construction Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy, Seinäjoen seudun elinkeinojaosto (Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki)Alavus, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen yliopistokeskus ja Tampereen teknillinen korkeakoulu.

Metallirakentamisen tutkimuksen kehittämishanke 1.1.2009–31.12.2013

Tutkimusprofessorin tehtävänä on metallirakentamisen tutkimuksen ja kehittämisen johtaminen Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, TkT Markku Heinisuo.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Alavuden kaupunki, Järviseudun seutukunta, Mäkelä-Alu Oy, Rautaruukki Oyj, Seinäjoen seutu, Tampereen teknillinen yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

Metallirakentamisen tutkimuksen kehittäminen, metallirakentamisen tutkimuskeskus 1.9.2004–31.8.2007 

Tutkimusprofessorin tehtävänä oli metallirakentamisen tutkimuksen ja kehittämisen johtaminen Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimusprofessuuri sijoittui hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, TkT Markku Heinisuo.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, Järviseudun seutukunta, Kuusiokunnat, Seinäjoen seutu, Arkkitehtitoimisto Jääskeläinen Oy, Asva Oy ja Rannila Steel Oy (2004 alkaen Rautaruukki Oyj), HTR-Steel Oy, Mäkelä Alu Oy, PPTH-Norden Oy.

Muovikomposiittitekniikka

Muovikomposiittitekniikan tutkimus- ja innovaatiohanke 1.1.2003–31.12.2007

Tutkimusprofessorin tehtävänä oli johtaa muovikomposiittitekniikan tutkimus- ja kehittämistoimintaa Etelä-Pohjanmaalla. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, TkT Jyrki Vuorinen.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Härmänmaan seutukunta, Seinäjoen seutukunta, Jalasjärven kunta, Jalasjärven Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus, NCE Oy, Oy Reichhold Ab, FY-Composites Oy, Kevra Oy, PRP-Plastic Oy, MH-Muovitekniikka Oy, Muovityö Hiltunen Oy, Muovilami Oy, EC-Engineering Oy, Ashland Finland Oy, Bang & Bonsomer Oy, Ekin Muovi Oy, Sulmu Oy, Soft Diamond Oy, KG Enterprise Oy, Vink Finland Oy, Imatex Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy, Plastilon Oy, Junkkari Muovi Oy, Exel Oyj.

Sähköinen liiketoiminta

Sähköisen liiketoiminnan tutkimus- ja innovaatiohanke 1.1.2002–31.12.2006

Sähköisen liiketoiminnan tutkimusprofessuuri. Tutkimusprofessorin tehtävänä oli erityisesti uudenlaisten liiketoimintojen ja palvelumuotojen tutkimus ja kehittäminen. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Tampereen yliopistoon. Professori, FT Tarja Tiainen.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, Tampereen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Ilkka-yhtymä Oyj, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj, Vaasan Läänin Puhelin Oy.