Kestävät ruokaratkaisut

Yrittäjyys ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksessa

Yrittäjyys ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksessa 1.1.2021–31.12.2025

Tutkimusalana on Ruokaketjun kestävyysmuutos ja yritysten rooli muutosten käynnistäjinä. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. Vanhempi tutkija Silvia Gaiani, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.

Rahoittajat: Atria Suomi Oy, MTK-Etelä-Pohjanmaa, Osuuskunta Maitosuomi, Valio Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, kunnat (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Vimpeli ja Ähtäri), Helsingin yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Elintarvikekehitys

Elintarvikekehityksen tutkimusprofessuuri 1.8.2023–31.7.2028 

Tutkimusalana on elintarvikekehitys, erityisesti ruoan terveellisyyteen, makuun ja nautittavuuteen liittyvät tekijät. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Turun yliopistoon. Tutkimusjohtaja, professori Anu Hopia (kts. blogi)

Rahoittajat: Rahoittajat: Domretor Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Foodwest Oy, Maanviljelysseurain säätiö, Minimani Oy, Pihkahovisäätiö, Pirjon Pakari Seinäjoki Oy, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isokyrö, Isojoki, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Lappajärvi, Seinäjoki, Teuva, Vimpeli, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Elintarvikekehityksen tutkimusprofessuuri 1.8.2018–31.7.2023 

Tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi terveyttä edistävien, moniaististen ruokailuympäristöjen tutkiminen sekä kestävän kehityksen mukaiset terveelliset ja maukkaat elintarvikeratkaisut. Tutkimusjohtaja, professori Anu Hopia (kts. blogi)

Rahoittajat: Domretor Oy, Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseuran säätiö, Foodwest Oy, Minimani Yhtiöt Oy, Pihkahovisäätiö sr, Pirjon Pakari Seinäjoki Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, eteläpohjalaiset kunnat (Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Vimpeli), Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Seinäjoen yliopistokeskus ja Turun yliopisto.

Elintarvikekehityksen tutkimushanke Etelä-Pohjanmaalla 1.8.2013–31.7.2018 

Soveltamisalana on  elintarvikekehitys, erityisesti elintarvikkeiden maku ja terveellisyys sekä hyvänmakuisen,  suositusten mukaisen ravitsemuksen taloudellinen merkitys niin yhteiskunnan, yrityksen kuin kuluttajankin kannalta. Soveltamisala kuvaa hankkeen monitieteistä ja monikulttuurista kokonaisuutta. Perustana ovat Turun yliopiston elintarviketutkimuksen ja Etelä-Pohjanmaan elintarvikeketjun vahvuusalueet ja niiden kehittäminen sekä hyödyntäminen. Tavoitteena on innovatiivinen kehitys ja kasvu sekä yliopiston vahvuusalueilla ja uusilla avauksilla että selkeästi alueellisilla painopistealueilla. Tutkimusjohtaja, professori Anu Hopia.

Rahoittajat: Alavuden kaupunki, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Foodwest Oy, FP Food Park Oy, Järviseudun seutukunta, Minimani Yhtiöt Oy, Pirjon Pakari Seinäjoki Ky, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä/ Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen seudun elinkeinojaosto, Snellmanin Kokkikartano Oy, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Turun yliopisto.

Elintarvikekehityksen tutkimus ja kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla 1.8.2008–31.7.2013 

Hankkeen tutkimusalueena on luonnon uudet raaka-aineet ja terveyttä edistävien elintarvikkeiden kehittäminen. Tutkimusjohtaja sijoittuu hallinnollisesti Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskukseen. Tutkimusjohtaja, professori Anu Hopia.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen seutu, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Kuortane, Alavus, Järviseutu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Atria Suomi Oy, Foodwest Oy, Minimani-yhtiöt, Peräseinäjoen Osuuspankki, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, Turun yliopisto.

Elintarvikekehityksen tutkimus- ja innovaatiohanke 1.1.2005–31.8.2008 

Hankkeen alana oli luonnosta saatavien raaka-aineiden ja ainesosien tutkimus ja hyödyntäminen erityisesti terveyttä edistävien elintarvikkeiden kehittämisessä. Tutkimusprofessori, FT, dosentti Raija Tahvonen. Turun yliopisto.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen seudun osaamiskeskus/ elintarvikeosaamisala, Seinäjoen seutu, Atria Oy, Juustoportti Oy, Riitan Herkku Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry.

Kuluttajakäyttäytyminen

Kuluttajakäyttäytyminen 1.1.2022–31.12.2026 

Tutkimusalana on markkinointi, tarkemmin kuluttajakäyttäytyminen erityisesti kuluttajaymmärrys Etelä-Pohjanmaan agrobio-liiketoiminnan kehittämisessä. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Harri Luomala.

Rahoittajat Atria Suomi Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Foodwest Oy, Juustoportti Oy, Pirjon Pakari Seinäjoki Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Teuva, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Kuluttajakäyttäytyminen 1.1.2017–31.12.2021 

Tutkimusalana on markkinointi, tarkemmin kuluttajakäyttäytyminen erityisesti kuluttajaymmärrys Etelä-Pohjanmaan agrobio-liiketoiminnan jalostajana. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Harri Luomala.

Rahoittajat Atria Suomi Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Foodwest Oy, Juustoportti Oy, Pirjon Pakari Seinäjoki Oy, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Ilmajoki, Kauhava, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla 1.1.2012–31.12.2016 

Hankkeen tutkimusalueena on liiketaloustiede, erityisesti kuluttajakäyttäytyminen, sovellusalanaan elintarviketeollisuus. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Harri Luomala.

Rahoittajat: Atria Oyj, Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, Juustoportti Oy, Pirjon Pakari Seinäjoki Ky, Foodwest Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen seutu, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Vaasan yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.

Elintarvikkeiden kuluttamisen tutkimushanke 1.1.2007–31.12.2011 

Hankkeen tutkimusalueena oli liiketaloustiede, erityisesti kuluttajakäyttäytyminen, sovellusalanaan elintarviketeollisuus. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Harri Luomala.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Atria Suomi Oy, Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, Juustoportti Oy, Pirjon Pakari Ky, Foodwest Oy, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen seutukunta, Vaasan yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

Kuluttajakäyttäytymisen tutkimus- ja innovaatiohanke 1.1.2002 – 31.12.2006

Tutkimusprofessorin tehtävänä oli kuluttajakäyttäytymisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen, tutkimusalana elintarviketeollisuus. Tutkimusprofessuuri sijoittui hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Harri Luomala.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, Vaasan yliopisto, Seinäjoen seutu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Atria Oy, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Foodwest Oy.

Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus

Etelä-Pohjanmaalla työskentelee Epanet-verkostossa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa muitakin kuin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kokoamalla rahoituksella toimivia tutkimusryhmiä.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella toimivat seuraavat tutkimusryhmät, joiden johtajat työskentelevät yliopiston budjettirahoituksella:
* Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, professori Sami Kurki
* Yritysten uudistumisen dynamiikka maaseutukontekstissa, KTT Merja Lähdesmäki

Luonnonvarakeskuksella on toimipaikka Seinäjoella Framissa (Kampusranta 9 C)

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede
Professori Jarkko Niemi

Elintarviketurvallisuus

Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2013–31.8.2019

Soveltamisalana on zoonoottisista taudinaiheuttajista aiheutuvien riskien hallinta elintarvikeketjussa. Tutkimusjohtaja, ELT Ulrike Lyhs 30.11.2013 saakka. Tutkimusjohtaja, FT Timo Nieminen 1.5.2014–31.7.2017. Vanhempi tutkija, TkT Gun Wirtanen 1.8.2017–31.8.2019.

Tutkimusryhmän työn kolme painotusta ovat:
1. Eläinten terveys ja zoonoottiset (ihmisten ja eläinten välillä tarttuvat) taudit.
2. Uudet menetelmät vähentää taudinaiheuttajien leviämistä.
3. Tiedon tuottaminen elintarvikeketjun toimijoille valistusta varten.

Rahoitus:  Alavuden kaupunki, Alimetrics Oy, Atria Suomi Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhopitopiiri, Helsingin yliopisto, Järviseudun seutukunta, Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan liitto, Osuuskunta Maitosuomi, Seinäjoen seudun elinkeinojaosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä ja Valio Oy.

Elintarvikeketjujen turvallisuuden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2008–31.12.2012 

Hankkeen tutkimusalueena on elintarviketurvallisuus. Tutkimusjohtaja sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin. Tutkimusjohtaja, ELT Ulrike Lyhs.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Atria Suomi Oy, Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa, Foodwest Oy, MTK-Etelä-Pohjanmaa, Osuuskunta Maitosuomi, Alavuden kaupunki, Lehtimäki, Seinäjoen seutu, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Järviseutu, Helsingin yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

Elintarvikeketjut ja elintarvikkeiden turvallisuus 1.12.2003–31.12.2007 

Tutkimusjohtajan tehtävänä oli elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön johtaminen. Tutkimusjohtaja, ELT Ulrike Lyhs. Helsingin yliopisto.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Järviseudun seutukunta, Kuusiokunnat, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Seinäjoen seutu, Härmänmaan seutukunta, Osuuskunta Maitojaloste, Altia Oyj, Atria Oy, Maataloustuottajain Etelä-Pohjanmaan Liitto, MTK-Etelä-Pohjanmaa ry.