Lukemisto

Epanet-verkostoa koskevia julkaisuja

Epanet-verkoston tutkijoiden julkaisuja

  • Henna Jousmäki (2020). Kielestä kiinni? Työperusteisten maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla. Selvityshankkeen raportti.
  • Leena Koivusilta (2015). Seinäjoen koulujen syrjäytymisen ehkäisemisen teemavuoden (2013–2014) tutkimus – seurantaraportti. Tampereen yliopisto. Seinäjoen yliopistokeskus. (pdf)
  • Leena Koivusilta (2014). Seinäjoen koulujen syrjäytymisen ehkäisemisen teemavuoden (2013–2014) tutkimus – perustiedot ja yksinäisyyteen yhteydessä olevat asiat. Tampereen yliopisto. Seinäjoen yliopistokeskus. (pdf)
  • Marika Salminen, Leena Koivusilta, Leena Haanpää (2014). Etelä-Pohjanmaan lasten ja nuorten liikuntatutkimus 2014. AlavudenEvijärven ja Kuortaneen raportit.