Professuurit

Tutkimusryhmät

Epanet-tutkimusryhmät muodostavat jännittävän, monta tieteenalaa ja korkeakoulua yhdistävän tutkimusyhteisön. Epanet tekee aktiivista ja välitöntä yhteistyötä koko suomalaisen ja kansainvälisen tiedemaailman kanssa.

Epanet-verkostossa professuurit suunnitellaan viiden vuoden periodeina ohjelmallisiksi kokonaisuuksiksi. Professuureilla tavoitellaan monitieteisyyttä, uudenlaisia lähestymistapoja ja Etelä-Pohjanmaata hyödyttäviä tuloksia. Viisivuotiskauden jälkeen arvioidaan tulokset, suunnitellaan mahdollinen jatko ja tehdään tarvittavat tarkennukset professuuriin. Osa professuureista on jatkunut vuosituhannen alusta lähtien uusin 5-vuotiskausin.

Kaikki tutkimusryhmät kuuluvat johonkin neljästä yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa määritellystä tutkimuksen painoalasta, jotka ovat Etelä-Pohjanmaan maakunnan kehittämistavoitteiden mukaisia.

Tutkimusryhmät ovat merkittävä osa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa.

Tutkimusryhmät Epanet-verkostossa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa painoaloittain

Alla olevaan lueteloon on koottu tiedot tutkimusryhmistä, niiden johtajista ja emoyliopistoista.

Kestävät ruokaratkaisut
* Elintarvikekehitys, professori Anu Hopia, Turun yliopisto
* Kuluttajakäyttäytyminen elintarvikealalla, professori Harri Luomala, Vaasan yliopisto
* Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin taloustiede, professori Jarkko Niemi,  Luonnonvarakeskus
* Yrittäjyys ruokajärjestelmien kestävyysmuutoksessa, vanhempi tutkija Silvia Gaiani, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

Älykkäät teknologiat
* Arkkitehtuuri, professori Ari Hynynen, Tampereen yliopisto
* Digitaalinen valmistus, Tenure track -professori Iñigo Flores Ituarte, Tampereen yliopisto
* Logistiset järjestelmät, professori Petri Helo, Vaasan yliopisto 
* Terveydenhuollon digitalisaatio, professori Mark van Gils, Tampereen  yliopisto

Hyvinvointi ja luovuus
* Aluehistoria ja kulttuuriperintö, tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, Helsingin yliopisto
* Innovaatioympäristöt, yliopistotutkija Heli Kurikka Tampereen yliopisto
* Kulttuurinen musiikintutkimus, professori Antti-Ville Kärjä, sijaisena 1.10.2022 lähtien professori (ma.) Saijaleena Rantanen Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
* Lasten ja nuorten terveyden edistäminen, professori Kalle Kurppa, Tampereen yliopisto
* Psykologia, professori Elina Kontu, Tampereen yliopisto
* Laboratoriolääketiede, professori Onni Niemelä, Tampereen yliopisto
* Perhehoitotiede, professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto
* Psykiatria, professori Merja Viikki, Tampereen yliopisto
* Päihdelääketiede, professori Mauri Aalto, Tampereen yliopisto
* Pohjanmaan muuttoliikkeet ja niihin liittyvät kysymykset, dosentti Markku Mattila, Siirtolaisuusinstituutti

Yrittäjyys ja kasvu
* Puurakentamisen liiketoiminta, professori Anu Bask, Vaasan yliopisto
* Yrittäjyys, professori Pekka Töytäri, Vaasan yliopisto
* Yritysten uudistumisen dynamiikka, vanhempi tutkija Merja Lähdesmäki, Helsingin yliopisto
* Luonnonvarojen kestävä käyttö ja luontoyrittäjyys, professori Sami Kurki, Helsingin yliopisto

Tutkimusryhmistä on kerrottu tarkemmin alakohtaisilla sivuilla.