Hyvinvointi ja luovuus

Psykologia

Psykologian professuuri 1.8.2019–31.7.2024

Tutkimuskohteena ovat erityisesti kehitysvammaisuuteen liittyvät ilmiöt sekä autismikirjo ja neuropsykiatriset teemat. Professuuri sijoittuu Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Professori, FT, KL Elina Kontu. 1.1.2020 –

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueeet (ennen organisaatiomuutoksia Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri).

Aluehistoria

Aluehistoria ja kulttuuriperintö 1.1.2022–31.12.2026

Tutkimusalana on Alueiden ajalliset muutosilmiöt – historiatietoisuus ja kokemuksellisuus digitalisoituvassa arjessa. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. Tutkimusjohtaja, FT Sulevi Riukulehto

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry, Lähitapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Liiveri ry, Aisapari ry, Leader Suupohja ry, Kuudestaan ry, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isokyrö, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli, Ähtäri, Helsingin yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Aluehistoria ja kulttuuriperintö 1.1.2017–31.12.2021

Tutkimusalana on alueiden, asukkaiden ja elinkeino-elämän muutosilmiöt ajassa. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. Tutkimusjohtaja, FT  Sulevi Riukulehto.

Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry, Lähitapiola Etelä-Pohjanmaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Liiveri ry, Aisapari ry, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Helsingin yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Aluehistorian tutkimus- ja kehittämishanke 1.4.2011–31.12.2016

Tutkimusalana on toiminnallis-taloudellisten alueiden ja rakenteiden synty- ja kehitysprosessien tutkimus, erityisesti sotienjälkeisen ajan aluestruktuurien muodostuminen. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin Seinäjoelle. Tutkimusjohtaja, FT Sulevi Riukulehto.

Rahoittajat Etelä-Pohjanmaan liitto maakunnan kehittämisrahasta, Korpisaaren säätiö, Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ry, K8-kunnat (Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki) ja Helsingin yliopisto.

Innovaatioympäristöt

Osaamisperusteinen alue- ja kaupunkikehittäminen 1.1.2022–31.12.2026

Tutkimusalana on osaamisperustaisen aluekehityksen ja –kehittämisen dynamiikka. Niitä tarkastellaan erityisesti alue- ja kaupunkikehittämisen näkökulmasta. Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen 29.2.2024 saakka. Yliopistotutkija Heli Kurikka 1.4.2024-

Rahoittajat: Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Into Seinäjoki Oy, Seinäjoen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Uusi osaamisperusteinen alue- ja kaupunkikehittäminen (ITU 2) 1.7.2018–31.12.2022

Tavoitteena on tutkia osaamisperustaisen aluekehityksen ja -kehittämisen dynamiikan muutosta ja osallistua tähän työhän liityvien kehittämishankkeiden suunniteluun ja toteuttamiseen sekä tässä työssä tarvittavien verkostojen luomiseen. Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluun, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senteen. Tutkimusjohtaja Jari Kolehmainen.

Rahoittajat: Aluekehitämisen konsulttitoimisto MDI Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan liitto, Into Seinäjoki Oy, Seinäjoen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

Innovaatioympäristöjen tutkimus- ja kehittämishanke (ITU) 1.7.2012–31.12.2017

Tutkimushankkeen tavoitteena on alueiden ja innovaatioympäristöjen kehittämisen osaamisalan vahvistaminen. Tehtävä sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakouluun, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senteen. Tutkimuspäällikkö, HT Jari Kolehmainen.

Rahoittajat Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan liitto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/Seinäjoen yliopistokeskus, Frami Oy, Tampereen yliopisto/ Johtamiskorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö.

Innovaatioympäristöjen synty ja kehitys -tutkimusohjelma (Inno-Y) 2007–2012

Tutkimusohjelmassa perehdyttiin nuorten innovaatioympäristöjen syntyyn ja kehitykseen Virka sijoittui Tampereen yliopistoon, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö Senteen. Tutkimuspäällikkö, HT Jari Kolehmainen

Rahoittajat: Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen aluekeskusohjelma, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston yhdyskuntatieteiden laitos

Kaupunkien kilpailukyky ja strateginen kehittäminen 1.8.2000–31.7.2004

Tutkimusprofessuurin alana on kaupunkien strategisen kehittämisen ja kilpailukyvyn tutkimus. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopistoon ja toimii aluekehittämisen tutkimusyksikkö Senten johtajana. Sentellä on toimitilat sekä Seinäjoella että Tampereella. Tutkimusprofessorin virkaa hoiti 8/2000-7/2004 HT Markku Sotarauta.

Rahoittajat: Seinäjoen kaupunki, Tampereen kaupunki

Kulttuurinen musiikintutkimus

Tapahtumallisuus kaupunkitilassa. Luovan kaupunkiympäristön, kulttuurisen hyvinvoinnin ja musiikillisten käytäntöjen tutkimus 1.1.2019–31.12.2023

Professuurin tutkimusalana on toimia kulttuurintutkimuksen viitekehyksessä siten, että musiikin yhteiskunnallinen ja yhteisöllinen puoli osana luovaa kaupunkiympäristöä sekä taiteidenvälisyys ovat vahvasti mukana kaikessa toiminnassa ja tutkimusasetelmissa. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Taideyliopiston Sibelius-akatemiaan. Professori, FT Antti-Ville Kärjä. Sijaisena 1.10.2022 lähtien MuT, FM Saijaleena Rantanen.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Eteläpohjalaiset Spelit Oy, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston kannatusosakeyhtiö, Rytmi-instituutti, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen Tangomarkkinat, Seinäjoen yliopistokeskus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

Kulttuurinen musiikintutkimus (Kumu) 1.5.2012–31.12.2017

Hankkeen tutkimusalueena oli populaarimusiikin tutkimus. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Sibelius-Akatemiaan. Professori, FT Heikki Uimonen.

Rahoittajat: Seinäjoen tangomarkkinat, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Profest Oy, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry, Sibelius-Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

Rytmimusiikin tutkimus- ja kehittämishanke 1.5.2007–30.4.2012

Hankkeen tutkimusalueena oli populaarimusiikin tutkimus. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Sibelius-Akatemiaan. Professori, FT Vesa Kurkela.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Etelä-Pohjanmaan musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö, Seinäjoen Elävän musiikin yhdistys Selmu ry, Sibelius-Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus

Kevyen musiikin tutkimus- ja innovaatiohanke 1.5.2002 – 31.12.2006

Tutkimusprofessorin tehtävänä oli  populaarimusiikin tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen sovellusaloina musiikintutkimus, musiikin management sekä modernin teknologian hyödyntäminen. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Sibelius-Akatemiaan. Professori, FT Vesa Kurkela.

Rahoittajat: Länsi-Suomen lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Sibelius-Akatemia, Seinäjoen kaupunki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tangomarkkinat Oy, Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö, Sinebrychoff Oy, Osuuspankkikeskus, I-Print Oy, Naantalin Kylpylä, Selmu ry, Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö.

Lasten ja nuorten terveyden edistäminen

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen professuuri 1.6.2019–31.5.2024

Hankkeen tutkimuskohteena on lasten ja nuorten terveyden edistäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja siellä Lasten terveyden tutkimuskeskukseen. LT Kalle Kurppa.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Impi ja Asko Jokisen säätiö, Voimavaratila Toiska Oy, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Ähtäri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus, Tampereen yliopisto.

Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimushanke 1.5.2011 – 31.8.2017

Hankkeen tutkimuskohteena on lasten ja nuorten terveyden edistäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikköön. FT Leena Koivusilta.

Julkaisuja

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen seutu, Kuortane, Alavus, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kuortaneen urheiluopistosäätiö, Foodwest Oy, Etappi-ryhmä ry, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Tampereen yliopisto.

Siirtolaisuusinstituutin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tutkimusryhmiä

Etelä-Pohjanmaalla työskentelee Epanet-verkostossa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa muitakin kuin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kokoamalla rahoituksella toimivia tutkimusryhmiä.

Siirtolaisuusinstituutti toimii Seinäjoella: Muuttoliikkeet, etnisyys ja kotoutuminen. Erikoistutkija, dosentti Markku Mattila

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue tekee monipuolista yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa:

Laboratoriolääketiede 1.1.2001–
Professorin tehtävänä on laboratoriolääketieteeseen, erityisesti päihdelääketieteeseen, liittyvä tutkimus ja jatkokoulutus. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori, LT Onni Niemelä.
Rahoittaja: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Terveydenhuollon tietotekniikka 1.9.2001–31.12.2018
Professorin tehtävänä on terveydenhuollon tietotekniikan, erityisesti  telelääketieteen tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen Seinäjoella. Professuuri on perustettu hallinnollisesti Tampereen teknilliseen yliopistoon. Professori, FT, Tekn.lis. Kari Mäkelä 31.12.2013 saakka. Professori Hannu Eskola 1.1.2014–31.12.2018

Hoitotiede 1.1.2002–
Tutkimusalueena on perhehoitotieteellinen tutkimus: perheiden terveys ja hyvinvointi, perhekeskeinen hoito, potilaan ja läheisten ohjaus, perheiden haasteelliset elämäntilanteet, kuten perheväkivalta ja lasten kaltoin kohtelu.  Lisäksi tehtävään kuuluu terveydenhuollon näyttöön perustuva kehittäminen ja koulutus. Hoitotieteen professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto (sivutoimi Etelä-Pohjanmaalla).

Psykiatria 1.6.2006-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Merja Viikki.

Keuhkosairaudet 1.8.2012-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Hannu Kankaanranta.

Sisätaudit 1.8.2012-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Pia Jaatinen.

Päihdelääketiede 1.8.2014-
Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan ja toimipaikkana on Seinäjoen keskussairaala. Professori Mauri Aalto

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä linkki Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan sivuille.