Ajankohtaista

Kestävä alueellinen naisyrittäjyys Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa

Tutkimukset osoittavat, että naisyrittäjillä on keskeinen rooli yritysten kestävyyden edistämisessä. Naiset ovat ympäristötietoisia ja siksi halukkaita luomaan kestäviä liiketoimintaratkaisuja. Naiset myös haluavat vaikuttaa yritystoiminnallaan toimintaympäristöönsä kestävyysarvojen mukaisesti.

Raportissa kuvataan, mikä on kestävän naisyrittäjyyden tila viidellä alueella Pohjoismaissa. Yksi tarkasteltavista alueista on Etelä-Pohjanmaa.  

Naisten perustamat yritykset ovat todennäköisemmin ympäristölähtöisiä ja keskittyvät kestävään luonnonvarojen hallintaan. Lisäksi naiset ovat taitavia sisällyttämään kestävyyttä liiketoimintaansa, edistämään innovaatioita ja omaksumaan kestäviä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä vastauksena sosiaalisiin ja ekologisiin haasteisiin.

Pohjoismaat ovat yleisesti tunnettuja tasa-arvostaan sukupuolten välillä. Kuitenkin raportissa kuvatuilla alueilla työmarkkinat ovat jakaantuneet sukupuolten välillä ja yrittäjissä miehiä on huomattavasti enemmän kuin naisia.

Linkki raporttiin

Lisätietoja Silvia Gaiani silvia.gaiani (a) helsinki.fi

Lisätietoja GENGREEN-hankkeesta.