Ajankohtaista

Mitä kuuluu organisaationne innovaatiotoiminnalle?

Onko organisaationne innovaatiotoiminta tehokasta? Olisiko hyödyllistä tietää, miten avainhenkilönne arvottavat innovaatiotoimintaanne tai organisaationne valmiuksia digitaaliseen muutokseen? Entä millainen organisaationne innovaatiotoiminnan ja digitaalisten valmiuksien tilanne on verrattuna muihin samalla alalla toimiviin organisaatioihin?

 

Tampereen ja Vaasan yliopistot ovat yhdessä ruotsalaisten kumppaniensa kanssa kehittäneet kaksi digitaalista työkalua, joilla voitte saada vastaukset muun muassa edellä kuvattuihin kysymyksiin. Testaus on maksutonta eikä organisaationne tietoja anneta muille.

 

Jos olette kiinnostuneet mittaamaan innovaatiotoimintanne tilaa tai digitaalisia valmiuksianne, niin lähettäkää sähköposti Pertti Wathenille ja kertokaa, kumman testin haluatte ja keille organisaatiossanne haluatte sen lähetettävän. Voitte tilata myös molemmat testit.


A = innovaatiotoiminnan analyysi

B = valmiudet digitaaliseen muutokseen

 

Kysely perustuu helposti vastattaviin kyllä/ei -kysymyksiin. Kyselystä tuotettava raportti osoittaa anonyymisti sen, mistä asioista organisaatiossanne on joko yhtenevä tai eriävä käsitys. Raportin sisältö auttaa organisaatiotanne kehittämään toimintaansa sekä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.

 

Työkalujen kehitystyötä ovat olleet rahoittamassa muun muassa Euroopan unioni sekä Pohjanmaan liitto.


Lisätietoja
testeistä ja niiden käytöstä antaa Pertti Wathen pertti.wathen (a) tuni.fi  Katso myös video.

 

 

Business and Innovation Development for Enterprises