Ajankohtaista

LUKAKER – kuinka ruokaketjussa onnistuu luontokadon ehkäisy?

Turun yliopiston LUKAKER -hanke käynnistyi viime syksynä. Hankkeen teemana on luontokadon ehkäisy ruokaketjun toimenpiteillä ja toiminta-alueena Etelä-Pohjanmaa. Projektissa työskentelee Anne Rintamäki, joka on sekä viestintäalan osaaja että myös alkutuottaja. Hänellä on suomenkarjaan keskittynyt luomukarjatila Kauhavalla.
 
”Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin väheneminen on maailmanlaajuinen ongelma. Sitä aiheuttavat muun muassa ilmastonmuutos, maankäyttö sekä saasteet ja ympäristöä vahingoittavat kemikaalit”, Anne luettelee.

Ruoantuotanto on yksi suurimmista luontokadon aiheuttajista. Siksi luontokadon ehkäisy vaatii muutoksia koko ruokaketjussa, aina alkutuotannon menetelmistä elintarvikealan tuotteisiin ja kuluttajien valintoihin asti. Tiedossa on myös se, että biodiversiteetti- ja luontokatoaihepiiri on monimutkainen ja haastava hahmottaa. Siksi yksi LUKAKER:n keskeisistä toimista on tietoisuuden ja ylipäätään keskustelun lisääminen.

Hankkeessa järjestetään seminaareja ja työpajoja. Tavoitteena on saada kaikkien ruokaketjun toimijatasojen äänet kuuluviin. Biodiversiteetti on aina paikallista, joten paikallisella, yhteisellä tahtotilalla on iso merkitys. Toinen selkeä toimenpide on auttaa elintarvikealan yrityksiä luomaan biodiversiteettimyönteisiä tuotteita ja palveluita, ja myös testata sitä, kuinka kuluttajat ottavat ne vastaan joukkoruokailutilanteissa.

Anne muistuttaa vielä arvoista ja asenteista: ”Ruoka ei ole meille ihmisille mikään yhdentekevä asia, vaan liittyy vahvasti arvoihimme ja identiteettiimme. Siksi erilaiset ruokavalinnat ja ulkopuolelta annetut suositukset menevät niin helposti tunteisiin. Ainakin itse kaipaan päätösteni tueksi myös monipuolista, tutkittua tietoa.”

LUKAKER tekee tiivistä yhteistyötä mm. monitieteisen,  Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Biodiful-tutkimushankkeen kanssa. Näin voidaan tuoda paikallisille toimijoille tutkimustietoa ja hyviä kontakteja. Turun yliopistolla on myös käynnissä hanke, joka keskittyy tuottamaan laskettua tietoa eri elintarvikkeiden luontojalanjäljestä sekä auttaa ruokapalveluita rakentamaan luontopositiivisia ateriakokonaisuuksia.

Kaksivuotisen LUKAKER:n rahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto EAKR-ohjelmasta. Hankkeen johtaja on elintarvikekehityksen Epanet-professori Anu Hopia Turun yliopiston Ravitsemus- ja ruokatutkimuskeskuksesta.
 
Lisätietoja LUKAKER:n verkkosivut ja Anne Rintamäki, anne.rintamaki(at)utu.fi.