Epanet-blogi

Kuinka kirjoitat voittavan apurahahakemuksen

Tutkimuksen apuraha on rahoitus, joka myönnetään rahoitushakemusten perusteella tutkijoille ja tutkimusryhmille tutkimushankkeiden toteuttamiseen. Apurahoja myöntävät säätiöt ja erilaiset rahastot. Apurahojen saaminen on vaikeaa ja kilpailu apurahoista on äärimmäisen kovaa. Keskeinen syy kovaan kilpailuun on kasvava määrä hakijoita suhteessa rahoituksen määrään. Kilpailussa pärjääminen on vaativa tehtävä, joka vaatii tutkimusosaamista, huolellista suunnittelua sekä kykyä kirjoittaa selkeästi ja vakuuttavasti. Kuinka sitten kirjoitat voittavan apurahahakemuksen? Seuraavat vinkit sopivat muillekin kuin tutkijoille ja moniin eri hanketyyppeihin.

Tunne rahoittajasi

Ota selvää siitä, mitä eri rahoituskanavia on tarjolla juuri sinun alallesi. Apurahahakemusten kirjoittajien on tutkittava perusteellisesti rahoitusmahdollisuudet, jotka vastaisivat tutkimusprojektin sisältöjä.  Tämä edellyttää oikeiden apurahahakujen löytämistä, rahoittajan vaatimusten ymmärtämistä ja kelpoisuuskriteerien arviointia. Selvitä, minkä tyyppisiä apurahoja rahoittaja myöntää, millaisia hankkeita he tukevat ja millaiset ovat heidän hakukriteerinsä. Tarkista myös, onko sinulla oikeus hakea kyseistä apurahaa, koska joillakin apurahoilla voi olla erilaisia rajoituksia. Lisäksi rahoittajat asettavat yleensä hakuaikarajat. Varmista siis, että tiedät, milloin hakemus tulee jättää. Määräaikojen noudattaminen on ratkaisevan tärkeää, koska myöhässä jätettyjä ehdotuksia ei hyväksytä. Tutustu ajoissa myös rahoittajan verkkopohjaiseen hakujärjestelmään, jossa sinun tulee täyttää kaikki vaaditut tiedot ja ladata tarvittavat dokumentit.

Teroita kynäsi ja kirjoita

Menestyäkseen apurahan hakijan on laadittava rahoittajalle ehdotus, joka erottuu muista rahoitushakemuksista. Apurahahakemuksen kirjoittaminen vaatii hyviä kirjoittamistaitoja sekä kykyä ilmaista selkeästi omia ajatuksia. Kirjoittaessasi ilmaise terävästi tutkimuksesi tavoitteet, tutkimuskysymykset, menetelmät ja odotetut tulokset. Kirjoita ymmärrettävästi ja tiiviisti välttäen jargoniaa tai liiallista teknistä kieltä. Korosta tutkimuksen odotettuja hyötyjä rahoittajalle, yhteiskunnalle ja tutkimusyhteisölle. Osoita myös pätevyytesi tutkimusalueellasi sekä käytä tutkimuksesi kannalta keskeisiä ja viimeisimpiä tutkimuslähteitä. Ennen hakemuksen lähettämistä, tarkista se huolellisesti mahdollisten kirjoitusvirheiden ja epäjohdonmukaisuuksien varalta. On myös hyödyllistä pyytää palautetta muilta ennen hakemuksen lähettämistä.

Älä luovuta, vaan paranna

Voittavan apurahahakemuksen kirjoittaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja kykyä esittää vakuuttavia perusteita tutkimuksesi merkityksestä ja vaikutuksista. Muista, että kilpailu apurahoista on kovaa, joten ole selkeä ja omaperäinen. Osoita, miten tutkimuksesi vastaa rahoittajan tavoitteita. Vaikka voittavan apurahahakemuksen kirjoittaminen voi olla haastavaa, on tärkeää pitää mielessä, että se on oppimiskokemus. Jokainen huolella tehty hakemus myös jäsentää omaa tutkimusta eteenpäin. Apurahan hakeminen tarjoaa mahdollisuuden kehittyä kirjoittajana ja saada arvokasta kokemusta, joka auttaa parantamaan tulevia hakemuksia. Menestystä hakuprosessiin!

Markku Hänninen
Kokemusasiantuntija onnistuneista ja useista vähemmän onnistuneista apurahahakemuksia

Kirjoitushetkellä Markku toimi hankeasiantuntijana Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksessä. Nykyisin hän työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa Porin kampuksella.

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 24.9.2023.