Epanet-blogi

Mitä tapahtuu vuorovaikutukselle?

Vuorovaikutus on keskeinen osa ihmisten elämää, yhteistyötä ja sosiaalisten suhteiden rakentamista. Vuorovaikutus ja sen avulla tapahtuva tiedon jakaminen kuluu olennaisesti myös yritysten väliseen toimintaan.

Tutkimuksissa on pitkään tuotu esiin digitalisoitumisen myönteisiä vaikutuksia tiedonkulkuun sekä yrityksen sisällä että yritysten välillä. Huolimatta siitä, että digitalisoituminen tarjoaa valtavasti erilaisia mahdollisuuksia yritystenväliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, on henkilökohtaisella vuorovaikutuksella edelleen suuri merkitys kumppanuuksien hoitamisessa. Yritystenkin väliset suhteet rakentuvat ihmisten varaan ja tällöin ihmisten välinen vuorovaikutus muun muassa tukee yhteistyötä, lisää ymmärrystä eri toimijoiden välillä ja rakentaa luottamusta.

Julkisessa keskustelussa on pomiloitu paljon etätyön vaikutuksista työpakoilla. Tällä hetkellä keskustelussa ollaan kohtalaisen yhtä mieltä siitä, että olisi hyvä, että varsinaisen työn tekemisen lisäksi ihmiset kohtaisivat toisiaan kasvokkain toimistolla.  Esimerkiksi hiljainen tieto siirtyy paremmin työntekijältä toiselle livenä. Ideatkin tuntuvat virtaavan vapaammin.

Myös tutkimuksessa on nostettu esiin ajatus siitä, että joitain vuorovaikutukseen liittyviä perustavanlaatuisia tekijöitä jää puuttumaan digitaalisin välinein tapahtuvasta keskustelusta. Teams- ja Zoom-palaverit parantavat kyllä ajankäyttöä, kun toimistolta ei tarvitse fyysisesti lähteä liikkeelle, mutta toisaalta keskustelut vaativat erilaista keskittymistä ja kommunikointia. Lisäksi vapaamuotoiselle yhteisololle jää usein vähemmän tilaa.

Olen kysynyt valmistavan teollisuuden yrityksiltä heidän näkemyksiään vuorovaikutuksesta ja yritysten välisestä digitalisoitumisesta. Parhaimmillaan digitalisoituminen tukee yritysten välistä tiedonkulkua, pahimmillaan se etäännyttää kumppaneita toisistaan. Näiden ääripäiden väliin mahtuu kokemuksia laidasta laitaan. Vuorovaikutuksen osalta näkemykset olivat yhtenäisempiä.  Avoin vuorovaikutus auttaa esimerkiksi ymmärtämään toimitusketjun jäsenten tilannetta sekä ennakoimaan muutoksia. Muutosten ennakointi ja vuorovaikutus, johon sisältyy myös asioiden varmistaminen, auttavat yrityksiä oikean suunnan löytämisessä. Tällöin vuorovaikutus tukee yritysten toimintaa ja päätöksentekoa.

Toimiva vuorovaikutussuhde ei synny itsestään.  Se vaatii pitkäjänteistä yhteistyön kehittämistä ja luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista. Kun perustat ovat kunnossa, digitalisoituminen voi entisestään tehostaa tiedonvaihdantaa. Tästä on hyvä palata aasinsillan kautta vielä otsikon kysymykseen: mitä tapahtuu vuorovaikutukselle? Aika näyttää, mutta ihmiset arvostavat henkilökohtaista kohtaamista myös digitalisoituneessa ympäristössä, oli sitten kyse työkavereiden tai muiden yhteistyökumppaneiden tapaamisesta.

Digitalisoitumiseen liittyen Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä DigiNet-hanke, jonka puitteissa teemme muun muassa yritysverkostoille kehittämissuunnitelmia. Tästä ja muusta ajankohtaisesta löydät tietoa sivuiltamme.


Tuire Hautala-Kankaanpää
tutkijatohtori
Vaasan yliopisto

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 1.7.2024.