Julkaisut

Tälle sivulle on koottu julkaisuja, jotka liittyvät tavalla tai toisella Epanet-verkoston toimintaan.

TUTKIMUSRYHMIEN JULKAISUJA

* Henna Jousmäki (2020). Kielestä kiinni? Työperusteisten maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla. Selvityshankkeen raportti.

* Leena Koivusilta (2015). Seinäjoen koulujen syrjäytymisen ehkäisemisen teemavuoden (2013–2014) tutkimus – seurantaraportti. Tampereen yliopisto. Seinäjoen yliopistokeskus. (pdf)

* Leena Koivusilta (2014). Seinäjoen koulujen syrjäytymisen ehkäisemisen teemavuoden (2013–2014) tutkimus – perustiedot ja yksinäisyyteen yhteydessä olevat asiat. Tampereen yliopisto. Seinäjoen yliopistokeskus. (pdf)

* Marika Salminen, Leena Koivusilta, Leena Haanpää (2014). Etelä-Pohjanmaan lasten ja nuorten liikuntatutkimus 2014. AlavudenEvijärven ja Kuortaneen raportit.

EPANET-VERKOSTOA KOSKEVIA JULKAISUJA

(mm. strategioita ja arvointeja)

* Nina Harjunpää & Katja Marttunen (toim.). Puheenvuoroja Epanetista II. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. 2022.

* Nina Harjunpää (toim.). Puheenvuoroja Epanetista. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys. 2020.

* Sulevi Riukulehto & Nina Harjunpää (toim.). Tehtävä Etelä-Pohjanmaalla! Etelä-Pohjanmaan liitto. Kytösavut XX. 2019

Vuorovaikutuksesta vaikuttavuutta. Etelä-Pohjanmaan korkeakoulustrategia 2020

* Seinäjoen yliopistokeskuksen tiedotteita.

* Soihtu ja sateenvarjo, Epanet 10 vuotta

* Etelä-Pohjanmaan innovaatiotoiminnan haasteet muuttuvassa toimintaympäristössä: Epanetin jatko innovaatioverkoston ytimenä

* Älykäs ja erottuva. Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanet – enemmän kuin yliopistokeskus. Arviointiryhmän raportti 2004.

Lisää yhteistyötä alueiden parhaaksi. Yliopistokeskusten arviointi. Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 1:2009.

* Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkoston työelämä- ja yritysyhteistyö Ulkoinen arviointi 2011

Koordinointi ilman hierarkiaa – Sopimuksellisuus ja verkostoituminen Epanet-verkostossa

Yhteistyötä, tahtoa, tuloksia ja vaikutuksia. Seinäjoen innovaatioympäristön kansainvälinen vertailututkimus

* Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 2000–2006
* Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma 2006–2013

* Korkea-asteen tutkimuksen ja koulutuksen aluestrategia 2003–2006
* Korkea-asteen tutkimuksen ja koulutuksen aluestrategia 2005–2008
* Tieto – tahto – mielikuvitus. Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimusstrategia.

* Seinäjoen seudun aiehakemus Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan: Green Creative Garden.

YLIOPISTOJEN JULKAISUJA

Yliopistojen omia julkaisuja (väitöskirjoja, pro graduja, muita tutkimuksia) löytyy seuraavien linkkien kautta:
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutin julkaisuja
Sibelius-Akatemian julkaisut

Tampereen teknillisen yliopiston julkaisut
Tampereen yliopiston julkaisut
Turun yliopiston julkaisut ja opinnäytteet
Vaasan yliopiston julkaisut

Lisää julkaisuja löytyy korkeakouluyhdistyksen raportteja -sivulta.

In English

Sulevi Riukulehto. The Role of Enterprises in Non-Governmentally Organised Research Network in Periphery: Results from Epanet Network in South Ostrobothnia, Finland. VIII European urban & regional studies conference: Repositioning Europe in an era of global transformation. Vienna 2010.