Yrittäjyys ja kasvu

Yrittäjyys ja kasvu

ALUETALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Luonnonvarapohjaisten arvoketjujen aluetaloudellinen ja kansantaloudellinen vaikuttavuus 1.3.2013 – 31.12.2019 Lisätietoja  Loppuraportti

Päätutkimuskohteena ovat luonnonvarapohjaisten arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset. Tutkimusjohtaja, professori Hannu Törmä. Toimialamallina RegFin soveltuu hyvin ketjututkimukseen. Elintarvike-, puu-, energia- ja bioenergiaketjut muodostavat tutkimuksen painopisteet.

1. Elintarvikeketju: maatalous resurssipohjana, omavaraisuus, lähi- ja luomuruoka, julkiskeittiöiden paikallisten raaka-aineiden käyttö.
2. Puuketju: hakkuupotentiaalien hyödyntäminen, puusepänteollisuus ja puurakentamisen lisääminen.
3. Energia- ja bioenergiaketju: keskitetyn ja hajautetun energiajärjestelmän suhde, bioenergia-potentiaalien optimaalinen käyttö, tuulienergia, turpeen asema.

Rahoittajat:  Alavuden kaupunki, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Helsingin yliopisto, Järviseudun seutukunta, Lakeuden Etappi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Seinäjoen seudun elinkeinojaos, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus

 

Aluetaloudellisten vaikutusten arviointi 1.3.2008–28.2.2013 Loppuraportti

Hankkeen tutkimuskohteena ovat yleisen tasapainon simulointimallit. Tutkimusjohtaja sijoittuu hallinnollisesti Helsingin yliopiston Ruralia-instituuttiin. Tutkimusjohtaja, professori Hannu Törmä.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Seinäjoen seutu, Lakeuden Etappi Oy, Seinäjoen Energia Oy, Vaskiluodon Voima Oy, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus, Helsingin yliopisto.

 

Maaseutuyrittäjyys, tutkimusjohtaja 1.1.2006–31.12.2007 Loppuraportit  Tavoite2-ohjelma-alue ja siirtymäkauden alue

Tutkimusjohtajan tehtävänä on maaseutuyrittäjyyteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella. Tutkimusjohtaja kehittää myös yksikön kansainvälisiä yhteyksiä. Tutkimusjohtaja, professori Hannu Törmä.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Seinäjoen seutu, Helsingin yliopisto

 

Maaseutuyrittäjyys, tutkimusjohtaja 1.1.2001–31.12.2005 Loppuraportti

Tutkimusjohtajan tehtävänä on maaseutuyrittäjyyteen liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa Seinäjoella. Tutkimusjohtaja kehittää myös yksikön kansainvälisiä yhteyksiä. Tutkimusjohtajana on toiminut 1/2001–7/2004 professori, FT Sami Kurki; 10/2004 lähtien KTT, professori Hannu Törmä.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan sosiaalirahasto, Seinäjoen seutu, Helsingin yliopisto

 

 

 

PUURAKENTAMINEN

Puurakentamisen kasvun lähteet 1.9.2016–31.8.2021 Lisätietoja

Professuurin alana on markkinalähtöisen liiketoiminnan kehittäminen ison mittakaavan puurakentamisessa. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori Katja Lähtinen 28.2.2019 saakka. Professori Asta Salmi 1.10.2019 alkaen.

Rahoittajat: Lakea Oy, Teak Teknologiakeskus Oy, Kotasen Puutyö Oy, Oy Simons Element Ab, Kannustalo Oy, Insinööritoimisto Savela Oy (nyk. Ramboll Finland Oy), Arkkitekttjänst Johan Ångerman Ab, Suomen Metsäsäätiö, Seinäjoen kaupunki, Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

 

 

 

YRITTÄJYYS

Yrittäjyys 1.1.2017–31.12.2021 Lisätietoja

Tutkimusalana on Pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukyky ja strateginen liiketoiminnan kehittäminen. Professuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Tutkimusjohtaja, KTT Tero Vuorinen 31.7.2017 saakka. Professori Annika Tidström 1.11.2017 – .

Rahoittajat:  Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Ilkka-Yhtymä Oyj, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Töysän Säästöpankkisäätiö, Kuortaneen Säästöpankkisäätiö, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Alavus, Ilmajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lapua, Seinäjoki, Vaasan yliopisto ja Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Yrittäjyyden kehittämishanke 1.1.2012–31.12.2016 Loppuraportti

Hankkeen tutkimusalueena on yrittäjyys, erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan kasvun ja hallinnan tutkimus. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Marko Kohtamäki 1.1.201231.8.2013. Tutkimusjohtaja, KTT Tero Vuorinen 1.9.2013 .

Rahoittajat: Ilkka-Yhtymä Oyj, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Järviseudun seutukunta, Kuusiokunnat, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Härmänmaan seutukunta, Seinäjoen seutu, Vaasan yliopisto, Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus

 

Yritystoiminnan kasvun, kansainvälistymisen ja verkostoitumisen kehittämishanke 1.1.2007–31.12.2011 Loppuraportti

Hankkeen tutkimusalueena on yrittäjyys, erityisesti pk-yritysten liiketoiminnan kasvun ja hallinnan tutkimus. Tehtävä sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Teemu Kautonen 1.1.200731.8.2009; tutkimusjohtaja, KTT Marko Kohtamäki 1.9.2009

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Ilkka-Yhtymä Oyj, Etelä-Pohjanmaan yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari, Järviseudun seutukunta, Kuusiokunnat, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Härmänmaan seutukunta, Seinäjoen seutu, Vaasan yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus

 

 Yrittäjyyden tutkimuksen käynnistäminen Etelä-Pohjanmaalla 1.1.2002–31.12.2006 Loppuraportti ja vuosiraporttikokoelma

Tutkimusprofessorin tehtävänä on yrittäjyyden tutkimus- ja kehittämistoiminnan johtaminen, erityisesti PK-yritysten liiketoiminnan kasvun ja kasvun hallinnan tutkimus. Tutkimusprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Elina Varamäki 1.5.200231.12.2006; tutkimusjohtaja, KTT Marko Kohtamäki 1.5.31.12.2005; professori, KTT Teemu Kautonen 1.1.2006

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan sosiaalirahasto, Vaasan yliopisto, Järviseudun seutukunta, Kuusiokunnat, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Härmänmaan seutukunta, Seinäjoen seutu, Eteläpohjalaiset paikallisosuuspankit (rahoittajina 12 Osuuspankkia), Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Etelä-Pohjanmaan Kauppakamari

 

 

 

KONSEPTIJOHTAMINEN

Konseptijohtamisen tutkimus- ja innovaatiohanke 1.1.2007–31.12.2011 Loppuraportti

Hankkeen tutkimusalueena oli tuote- ja liiketoimintakonseptien luominen ja johtaminen sovellusalanaan huonekaluteollisuus. Professuuri sijoittui hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Professori, KTT Martti Lindman.

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjanmaan Huonekaluteollisuuden Kehittämiskeskus PHKK Oy, Vepsäläinen Oy, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Seinäjoen seutu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Seinäjoen yliopistokeskus.

 

Konseptijohtamisen edistäminen 1.1.2002–31.12.2006 Loppuraportti

Tutkimusprofessorin tehtävänä oli yritysten liiketoimintakonsepteihin liittyvä tutkimus ja kehittämistyö, tutkimusalana erityisesti huonekaluteollisuus. Tutkimusprofessuuri sijoittui hallinnollisesti Vaasan yliopistoon. Tutkimusjohtaja, KTM Jarmo Nieminen 1.6.200230.7.2003;  Professori, KTT Martti Lindman 1.8.2003

Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan TE-keskus, Euroopan aluekehitysrahasto, Vaasan yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen seutu, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä, Pohjanmaan huonekaluteollisuuden Kehittämiskeskus Oy (rahoittajina 7 yritystä)

 

Posted in Yrittäjyys ja kasvu | Kommentit pois päältä artikkelissa Yrittäjyys ja kasvu