Ajankohtaista

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijoilla kovat tavoitteet

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoen yliopistokeskus ja Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys tavoittelevat yhdessä kasvua ja toiminnan vaikuttavuuden lisäämistä tiiviissä yhteistyössä. Yhteiset tavoitteet on kirjattu uuteen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulutoimijoiden korkeakoulustrategiaan 2030.

Yhteiset strategiset tavoitteet liittyvät vahvasti tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja kansainvälisyyden lisäämiseen. Tavoitteena on myös, että koulutustarjonta monipuolistuu, koulutuspaikat lisääntyvät ja tutkintojen määrät kasvavat.

Alueella kokoontuva Korkeakoulupolitiikan yhteistyöryhmä totesi tammikuussa kokouksessaan, että korkeakoulustrategian toteuttamiselle on näköpiirissä erinomainen aikaikkuna, kun Etelä-Pohjanmaan käytettävissä olevat EU-varat kasvavat. Samalla on tärkeää pitää hyvää yhteyttä yliopistojen pääkampusten ja maakunnan eri toimijoiden välillä, jotta yhteistyö kehittyy ja syventyy kestävästi.

Lisätietoja:

Juha Alarinta, johtaja, Seinäjoen yliopistokeskus
Jaakko Hallila, rehtori, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Olli-Pekka Viinamäki, toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhteisön strategia 2030 (tammikuu 2022)