Ajankohtaista

Rahoitusta eteläpohjalaiselle tutkimukselle

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto jakoi apurahoja vuosijuhlassaan 8. toukokuuta. Rahasto sai hakuaikana 478 hakemusta. Apurahoja myönnettiin 93 kappaletta.

Yliopistokeskuksen käytävillä on aihetta iloon, sillä tänne saatiin seitsemän apurahaa, niistä yksi maakunnalliselle kärkihankkeelle. Saadun rahoituksen yhteenlaskettu summa on 215 000 euroa.

Apurahan saivat:

  • Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys ry, kulttuuria ja sen muutosta yhteisessä ja muuntuvassa kaupunkitilassa tutkivaan ja kehittävään hankkeeseen (Taideyliopiston Epanet-professuuri)
  • Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, viljelijöiden ammatti-identiteettiä ja uudistavan viljelyn haasteita ja mahdollisuuksia käsittelevään tutkimukseen
  • Valtiot. maisteri Maija Kantola, terveellisempien ruokatuotteiden markkinointikeinoja käsittelevään väitöskirjatyöhön
  • Kulttuurituottaja YAMK Sanna Karimäki-Nuutinen, taidenäyttelyn affektiivista ja poliittista vaikutusvaltaa kestävyysmurroksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön
  • Dosentti Saijaleena Rantanen ja työryhmä, Pohjanmaan alueen siirtolaisuutta käsittelevän tutkimusta ja taiteellista toimintaa yhdistävän hankkeen toteuttamiseen, maakunnallisena kärkihankkeena.
  • Siirtolaisuusinstituuttisäätiö sr, Ukrainalaiset pakolaisia hyväksyvässä maakunnassa? – Kokemus, kulttuurinen muisti ja vastaanottavuus Etelä-Pohjanmaalla  -tutkimushankkeen toteuttamiseen
  • Fil. maisteri Päivi Töyli, paikallisruoan kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Lämpimät onnittelut ja intoa tutkimukseen!

Kuvassa Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston hoitokunnan puheenjohtaja Sannasirkku Autio ja Fil. maisteri Päivi Töyli (vasemmanpuoleinen kuva) sekä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jaakko Yli-Ojanperä (oikeanpuoleinen kuva).