Ajankohtaista

Digiportit auki!

Kuinka digitaalisia välineitä voitaisiin tehokkaammin käyttää koulutuksen järjestämisessä? Entä mitä uusia mahdollisuuksia digitalisaatio antaa yliopistojen ja yritysten yhteistyölle? Näitä asioita selvitetään ja testataan Seinäjoen yliopistokeskuksessa Etelä-Pohjanmaan liitosta saadun AKKE-rahoituksen avulla. Tuloksena on uusia tapoja järjestää koulutusta ja pitää yhteyttä elinkeinoelämän toimijoihin. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi etäyhteyksiin perustuvia esittely- ja testausympäristöjä, joita hyödynnetään yhteiskäyttöisesti alueen muiden koulutusorganisaatioiden kanssa.

 

Selvitystyö ja digitaalisen kehittämisen työsuunnitelma palvelevat kahta kohderyhmää:

 

  • Yrityksille tarjotaan TKI-yhteistyötä ja muutostilanteissa liiketoimintaa edistävien uusien toimintatapojen hyödyntämistä.
  • Koulutuksen järjestäjille kehitetään koulutusyhteistyöhön, hallinnollisiin käytänteisiin ja TKI-toimintaan uusia toimintatapoja digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä.

 

Työtä tekee kolme osa-aikaista ammattilaista:

 

Henna Hyytiä on kieli- ja yhteiskuntatieteilijä, joka tarkkailee työkseen tulevaisuuden näkymiä ja jakaa näkemäänsä informaatiota toiminnan suunnitteluun, erityisesti koulutussektorilla. Hennan sydän sykkii palvelumuotoilulle ja jatkuvalle oppimiselle. Näitä teemoja yhdistämällä Henna haluaa olla mukana edistämässä alueiden elinvoimaisuutta. Henna on mielellään paikalla, kun pohditaan yritysten kilpailukyvyn ja alueiden vetovoimaisuuden edistämistä osaamistasoa kohottamalla. Ja jos tämä tapahtuu monialaisissa verkostoissa, sen parempi.

 

Jussi Rasku on tietotekniikan tohtori, operaatiotutkija ja yrittäjä. Hän on kiinnostunut lähes kaikesta, mutta etenkin teknologiasta ja sen maailmaa mullistavan voiman valjastamisesta. Etenkin ohjelmistot ja tekoäly muuttavat juuri nyt maailmaamme radikaaleilla tavoilla. Jussi on jo useiden vuosien ajan edistänyt IT-alaa Seinäjoen alueella toimimalla aktiivisesti monissa alan tekijöitä yhdistävissä yhteisöissä, mm. Seinäjoen Pelikehittäjät Sepeli ry:ssä.  Jussi pitää ihmisten auttamisesta ja tarjoaa auliisti laaja-alaista osaamistaan yhteisen hyvän rakentamiseksi.

 

Keijo Koivu on diplomi-insinööri & MBA, hallitusammattilainen ja sarjayrittäjä, joka kartuttaa osaamistaan jatkuvalla kouluttautumisella. Työkokemusta hänellä on 25 vuoden ajalta kansainvälisistä teknologiayrityksistä. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uuteen innovaatioon (start up) sijoittaminen, automaatio, robotiikka sekä TKI-toiminta. Keijo osallistuu ajoittain erilaisiin kehittämishankkeisiin maakunnallisesti ja toimii esimerkiksi valtakunnallisen bisnesenkelisijoittajaverkoston (FiBAN) Etelä-Pohjanmaan aluekoordinaattorina.

 

Lisätietoja Henna Hyytiä henna.hyytia (a) tuni.fi, Jussi Rasku jussi.rasku (a) tuni.fi ja Keijo Koivu keijo.koivu (a) tuni.fi.