Ajankohtaista

HANDTAG kääri hihat 25.3.

HANDTAG  järjesti torstaina 25.3.2021 hankkeen käynnistymisestä kertovan seminaarin. Seminaarin aluksi, heti yleisesittelyn jälkeen, kuulimme hankkeen osallistujaorganisaatiot esittelevät puheenvuorot Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistykseltä (EPKY), Region Västerbottenilta (RVB) ja Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiriltä (EPSHP).

Sen jälkeen Tomas Gustafsson (RVB) esitteli HANDTAG-hankkeen taustaa ja tavoitteita. Hankkeen esittelyä seurasi seminaarin pääesitykset Elina Kärnältä (EPSHP) ja Sami Perälältä (SeAMK). Elina Kärnä kertoi osallistujille käsihygienian tärkeydestä, sitä edistävien toimenpiteiden tärkeydestä ja koronaviruksen vaikutuksista EPSHP:n käsihygieniamittareihin. Sami Perälä puolestaan esitteli terveys- ja hyvinvointiteknologian merkittävää osaamista Seinäjoen alueella.

Seminaarin viimeisenä esityksenä kuulimme vielä Pia Katteluksen (Etelä-Pohjanmaan liitto) kuulumiset tulevan Interreg Aurora -ohjelman suunnittelun etenemisestä. Lopuksi Jussi Rasku (EPKY) haastoi osallistujia miettimään omista verkostoistaan toimijoita ja henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita kehittämään ratkaisuita hyvään käsihygieniaan ja infektioiden torjuntaan ja ottamaan HANDTAG-hankkeeseen yhteyttä.

Linkki kansioon, jossa esitykset ovat.

Lisätietoja Jussi Rasku jussi.rasku (a) epky.fi

HANDTAG rullade upp ärmarna 25.3.

Den 25 mars 2021 organiserade HANDTAG-projektet ett seminarum för att informera om projektets start. I början av seminariet, direkt efter den allmänna presentationen av projektet, lyssnade vi till presentationer av de deltagande projektorganisationerna Etelä-Pohjanmaan-korkeakouluyhdistys (EPKY), Region Västerbotten (RVB) och Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt (EPSHP).

Efter det var det Tomas Gustafsson (RVB) tur att presentera HANDTAG-projektets bakgrund och mål. Därefter följde presentationer av huvudtalarna Elina Kärnä (EPSHP) och Sami Perälä (SeAMK). Elina Kärnä berättade om vikten av handhygien, och betydelsen av åtgärder för att främja handhygien, samt om effekterna av coronaviruset på EPSHPs handhygienindikatorer. Sami Perälä, i sin tur, presenterade den betydelsefulla kompetensen inom Seinäjoki-området gällande hälso- och välfärdsteknologi.

Seminariets sista presentation hölls av Pia Kattelus (Södra Österbottens förbund) som berättade om framskridandet av planeringen av det kommande Interreg Aurora-programmet. Under seminariets avslutning utmanade Jussi Rasku (EPKY) deltagarna att från sina egna nätverk fundera på aktörer och individer som skulle kunna vara intresserade av att utveckla lösningar för god handhygien och infektionskontroll och att kontakta  HANDTAG-projektet.

Hyperlänk till webinars material

Tilläggsinformation Jussi Rasku jussi.rasku (a) epky.fi