Ajankohtaista

Kestävää kasvua vihreillä innovaatioilla

”Eteläpohjalaisille yrityksille on rakennettu malli, joka tarjoaa käytännön työkaluja vihreiden innovaatioiden kehittämiseen. Mallissa jaetaan yritykset neljään ryhmään innovointiprosessin kehitysasteen mukaan: tulokas, oppipoika, kisälli ja mestari. Erilaisten kysymysten avulla selvitetään, mitä yrityksiltä vaaditaan, jos ne haluavat siirtyä entistä kehittyneemmälle tasolle.”

 

Mallista kertovat puheenvuorossaan Krista Mäki, Merja Lähdesmäki, Ada Trogen ja Leena Viitaharju,

Aiheeseen liittyvät artikkelit