Ajankohtaista

Ruokaketjun kestävyyden kansainvälistä tutkimusta

Silvia Gaiani ja Ruralia-instituutti ovat mukana kolmessa uudessa kansainvälisessä hankkeessa:

Climate-smart Dairy: Assessing Challenges, Innovations and Solutions saa rahoituksensa ERA-NET:sta. Galwayn yliopiston johtamassa tutkimushankkeessa on mukana tutkijoita Irlannista, Suomesta, Iso-Britanniasta ja Italiasta. Maitotaloustuotteiden kulutus lisääntyy maailmassa ja samalla pitäisi pystyä kehittämään ilmaston kannalta kestäviä tuotantoratkaisuja. Monitieteisessä tutkimuksessa tarkastellaan lypsykarjataloutta monesta eri näkökulmasta. Tavoitteen on analysoida alan ongelmia, tuottaa innovaatioita ja kehittää ilmastoviisaita ja kestäviä järjestelmiä. Suomessa keskitytään erityisesti maitotuotteiden kuluttamiseen liittyviin sosiokulttuurisiin kysymyksiin.
 
HelpFood 4.0 -hankkeessa tavoitteena on lisätä tavallisten ruuan kuluttajien tietämystä ruuan alkuperästä ja tuottajien työstä. Tiedon lisääminen ja toimitusketjun lyhentäminen voisivat olla keinoja parantaa elintarvikeketjun taloudellista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä. Hankkeessa kokeillaan digitalisaation mahdollisuuksia esimerkiksi pakkausmerkinnöissä. Työn rahoittaa EIT Food Italialaisen Hub Innovazione Trentinon johtamassa konsortiossa on mukana kahdeksan organisaatiota neljästä eri maasta.
 
Kolmannessa ruokajärjestelmiin liittyvässä hankkeessa on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin lisäksi mukana neljä muuta eurooppalaista yliopistoa. Työn rahoittaa Una Europa -verkosto. Ryhmä järjestää yhteisiä webinaareja ja kehittää uusia tapoja lisätä kestävän ruokajärjestelmän tutkimusta ja yliopistojen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ensimmäinen yhteinen webinaari järjestettiin 4.4.2022.

Silvia Gaiani työskentelee Helsingin yliopisto Ruralia-instituutissa Seinäjoella. Hän johtaa Epanet-verkoston Yrittäjyys ja innovaatiot elintarvikeketjun kestävyysmuutoksessa -tutkimusryhmää.

 
Lisätietoja Silvia Gaiani