Ajankohtaista

Uusia käyttökohteita puutuotealan sivuvirroille ja kierrätyskelpoisille materiaaleille

Rakentaminen ja asuminen ovat merkittäviä päästölähteitä. Eri lähteissä on arvioitu rakennusalan ja asumisen hiilijalanjäljen osuuden olevan kokonaispäästöistä jopa 40 %. Suomessa vuonna 2023 hyväksytyssä ja vuonna 2025 voimaan tulevassa uudistetussa rakennuslaissa on määritelty, että sekä uusien rakennusten rakentamisessa syntyvän rakennusjätteen että purkujätteen kierrätystavoite on 90 %. Uudet tavoitteet alkavat vaikuttaa yritysten toimintaan, ja juuri nyt on hyvä aika alkaa pohtia keinoja, miten kierrätystavoitteeseen päästään.

Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimiva Tampereen yliopiston arkkitehtuurin Epanet-tiimi käynnisti huhtikuun alussa Kiertopuu – Puun kierto uusiksi tuotteiksi -hankkeen. Hankkeessa jalkautetaan uusia kiertotalouden toimintatapoja ja malleja puutuote- ja rakennusalan yrityksiin sekä muille rakennusalan toimijoille. Tavoitteena on saada yritykset ja julkinen sektori ottamaan toiminnassaan huomioon kiertotalouden ratkaisut ja mahdollisuudet.

Hankkeessa edistetään ympäristöystävällisten, korkean jalostusasteen tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Erityisesti kehitetään sivuvirtojen jatkojalostusta sekä puurakentamisen kiertotaloutta.

EU:ssa tavoitellaan mahdollisimman vähähiilistä tai jopa hiilineutraalia rakentamista ja asumista. Tavoite perustuu yhdessä päätettyyn hiilineutraalisuustavoitteeseen, joka on asetettu vuoteen 2050. Suomessa on päätetty pyrkiä tavoitteeseen vielä nopeammalla aikataululla, vuoteen 2035 mennessä.

Kiertopuu-hankkeen tavoitteena on tehdä yritysten kanssa TKI-yhteistyötä lisäämällä puumateriaalin kierrättämistä rakentamisessa ja löytämällä puutuoteteollisuuden sivuvirroille uusia käyttökohteita. Samalla etsitään ratkaisuja valmiiden rakennuselementtien ja rakennusten osien purettavuuteen, siirrettävyyteen ja kierrätettävyyteen sekä uusia tuoteinnovaatioita liittyen puutuoteteollisuuden sivuvirtoihin ja niiden hyödyntämismahdollisuuksiin.

Sivuvirtamateriaalien käyttö edellyttää yleensä materiaaleja tuottavien ja niitä käyttävien yritysten yhteistyötä ja verkostoitumista. Hanke tavoitteleekin uudentyyppistä yritysyhteistyötä, jonka kautta saadaan kehitettyä uusia tuotteita, nostettua sivuvirtojen jalostusastetta sekä monipuolistettua elinkeinorakennetta.

Kiertopuu-hankkeen projektitutkijana aloitti 1.4.2024 arkkitehti Anssi Kärki. Projektipäällikkönä toimii FT, dos Virpi Palomäki.

Hanke on rahoitettu Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta JTF.