Epanet-blogi

Strategisen projektijohtamisen DI-ohjelma Seinäjoella

Seinäjoen yliopistokeskuksessa on syksyllä alkanut Vaasan yliopiston strategisen projektijohtamisen DI-ohjelma. Opiskelijoita on 28, heistä 21 on ulkomailta. Ohjelman markkinointi on alueellisesti keskittynyt ja ulkomaalaiset opiskelijat ovat tulleet Pakistanista, Intiasta, Nepalista, Bangladeshista ja Sri Lankasta. Keski-ikä on 29 vuotta, joten kaikilla on jo taustalla tekniikan kandidaatin tai insinöörin tutkinto ja lähes kaikilla on työkokemusta. Moni opiskelijoista muutti tänne perheineen.

Nyt kun opetusta on takana pari kuukautta ja kampukselle on rakennettu palveluita, on osoittautunut, että kannattaa toimia paikallisesti. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa kasvava yhteistyö on tullut mukaan antamaan pääsyn erilaisiin toimintoihin. Kilpailua opiskelijoista ei ole, koska suuntaamme erilaiseen osaamiseen kuin AMK:n opetussuunnitelmat. Vaasan yliopisto onkin mukana rakentamassa korkeakoulukeskusta, jossa opiskelija voi edetä aina tohtorin tutkintoon asti saman katon alla Framissa. Tampereen yliopisto avaa uuden DI-ohjelman ensi syksynä. Se laajentaa osaamisen valikoimaa Seinäjoella entisestään. Tämä yhteistyö, laajeneva opiskelijamäärä ja monipuolisuus palvelevat alueen yritystoimintaa ja kasvua.

Opetussuunnitelma on rakentunut kansainvälisten projektijohtamisen standardien ympärille, mutta pitää myös sisällään tarvittavat yleisaineet, kuten kielet ja matematiikka. Ohjelma akkreditoidaan tulevina vuosina osana Vaasan yliopiston Industrial Management -koulutusohjelmaa. Akkreditoinnilla varmistetaan koulutuksen laatu ja saavutetaan kansainvälistä uskottavuutta, akkreditointi kun on normaali tapa ulkomaisissa huippuyliopistoissa.

Millainen oppiaine projektinjohtaminen on? Projekteissa on paljon onnistumisia, mutta harvemmin ne kuuluvat kauemmaksi. Onnistumiseen syy on usein projektijohtamisen lähestymistavan sopiva valinta ja sen toteuttamisen onnistuminen. Näitä me pyrimme tuomaan, oli se sitten projektin määrittelyn sopiva tarkkuustaso, projektin osittaminen, toimintaverkon toteuttaminen, edistymän mittaaminen, ennustavat menetelmät, ohjelmistojen käyttö tai yhdistelmä edellisistä.

Projektijohtamisesta tekee strategista projekteissa oppimisen siirtäminen eteenpäin, projektien strateginen suuntaaminen ja projektitoimiston kehittäminen. Osa projektijohtamista on myös riskien todennäköisyyden vähentäminen konkreettisin toimenpitein. Projektijohtamisen standardit tuovat yhteensopivuutta kansainvälisen alihankkija- ja asiakasverkoston kanssa.

Uudesta asukkaasta Seinäjoen keskusta on aution oloinen, mutta se ei taida olla merkki hiipumisesta, vaan siitä, että väki on töissä eikä kaduilla.  Yritykset, joissa olen vieraillut, ovat moderneja, hallit ovat täynnä toimintaa ja väki on osaavaa. Työvoimapula puhuttaa kaikkialla. Tällaisen ympäristöön ollut mukava olla mukana tuomassa uusi DI-ohjelma tukemaan yritysten tulevaisuutta.

Keväällä opiskelijoilla on teollisuusprojektityö, jonka aikana opiskelija viettää yrityksessä päivän viikossa. Projektityön tarkoituksena on edistää yrityksen projektien johtamista eri muodoissa. Tarjolla on yrityksille sekä suomalaisia, että ulkomaalaisia lahjakkaita opiskelijoita. Monta yritystä on jo mukana mutta lisää mahtuu mukaan ja yrityksiä myös aktiivisesti myös kontaktoidaan. Ensi kesänä on vuorossa harjoittelujakso ja syksyllä alkaa diplomitöiden tekeminen.

Allekirjoittaneeseen voi ottaa yhteyttä, jos sinulla sattuu olemaan tarvetta ahkeralle, englantia erinomaisesti osaavalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle teekkarille.

Marko Mäkilouko
Tekniikan tohtori
Yliopiston lehtori ja tutkinto-ohjelman vetäjä Seinäjoella

Puheenvuoro on julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 20.11.2023