Blogi

Synergiaa syksyyn!

Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on jo vuosien ajan koordinoinut eteläpohjalaisten kuntien perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoja Osaajaa ja Etevää. Verkostot syntyivät, koska yhdessä tekeminen koettiin viisaammaksi kuin yksin puurtaminen. Jopa Etelä-Pohjanmaalla, jossa on aina ollut tärkeää pärjätä itte!

Opetus- ja kasvatusalan lakimuutokset ja uudistukset koskettavat jokaista kuntaa. Verkosto tuo synergiaetua, kun erilaisia muutosmääräyksiä pureskellaan yhdessä. Mitä uudet määräykset vaikkapa perusopetuksen arvioinnista tai oppivelvollisuuden laajentamisesta tarkoittavat kuntien ja koulujen toiminnassa? Mikä muuttuu? Verkostossa tästä työstä vastaa asiantunteva ja sitoutunut työryhmä, jolloin vastuu ei paina vain yksiä hartioita. Osa linjauksista ja ohjeistuksista tehdään maakunnan tasolla, osa asioista taas etenee paikallisesti päätettäviksi kuntiin ja kouluihin.

Osaamisen kehittäminen on ollut Osaajan ja Etevän perustehtävä alusta asti. Verkostona koulutuksia on voitu järjestää laadukkaasti lähellä. Ajankohtainen ja monipuolinen koulutustarjonta tukee kuntia pedagogisessa kehittämisessä ja muuttuviin tarpeisiin reagoimisessa. Yhteiset koulutukset, ohjeistukset ja oppaat varmistavat, että lapset ja nuoret saavat hyvää opetusta.

Luvut kertovat tavoitellun synergian toteutumisesta. Esimerkiksi keväällä 2020 Osaaja mahdollisti sen, että opettajat saivat tarvitsemaansa tukea etäopetuksen toteuttamiseen nopeasti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Koulutuksia toteutettiin kolmessa viikossa 14 kpl ja niihin osallistui yli 650 opettajaa. Etevä taas on mahdollistanut sen, että Etelä-Pohjanmaalle on varhaiskasvatukseen koulutettu jo yli 150 Ihmeelliset vuodet -menetelmäosaajaa.

Verkostossa kokonaisuudesta tulee suurempi kuin osiensa summa. Edellytyksenä tälle ovat joustavat, yhteistyöhakuiset ihmiset sekä aito ja luottamuksellinen vuorovaikutus. Tueksi tarvitaan selkeät yhdessä luodut rakenteet. Osaajassa verkostoa koskevat päätökset tehdään sivistysjohtajista koostuvassa ohjausryhmässä, Etevässä puolestaan varhaiskasvatusjohtajista koostuvassa johtoryhmässä. Erilaisia työryhmiä kootaan aina tarpeen mukaan.

Verkoston koordinointi varmistaa, että oikeat ihmiset ja asiat kohtaavat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Yhteistyö ei synny tyhjästä, vaan se on tehtävä mahdolliseksi. Luottamusta rakennetaan sillä, että luvataan toimia ja pidetään lupauksista kiinni. Tuloksena on vaikuttava ja merkityksellinen työ yhteisen tavoitteen hyväksi.Heli Kaunisto
koulutusasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys