Blogi

Jouhevaa yhteistyötä yli maakuntarajojen | Heli Kaunisto

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston maine valvontakoulutusten toteuttajana oli kiirinyt Päijät-Hämeeseen. Ostopalvelupäällikkö Sami Metsäranta silloisesta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä heittäytyi yhteistyöhön heille aiemmin tuntemattoman organisaation kanssa luottavaisin mielin. Luottamusta rakensi se, että ohjelmassa oli mukana sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnan huippuammattilaisiksi tunnettuja kouluttajia eri puolilta Suomea. Yhteisten suunnittelutapaamisten aikana ohjelmaa vielä hiottiin tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti yhdessä pääkouluttajien kanssa.

Tavoitteena koulutuksessa oli vahvistaa osallistujien valvontaosaamista. Osaamistavoitteeksi määriteltiin se, että koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittanut opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida valvontaa sosiaali- ja terveyspalveluja säätelevien lakien, asetusten ja määräysten mukaisesti. Tilauskoulutuksella haluttiin myös tukea organisaation yhteisen ymmärryksen rakentumista valvonnasta.

Saavutettiinko tavoitteet?
Kyllä tavoitteisiin päästiin, Metsäranta iloitsee. Ihmiset tutustuivat paremmin toisiinsa ja valvontaa saatiin yhtenäisemmäksi.

Koulutukseen sisältyi tiimikohtainen kehittämistehtävä, joka sidottiin jo suunnitteluvaiheessa organisaatiossa meneillään oleviin prosesseihin. Työtehtävät ja koulutus saatiin näin yhdistettyä luontevaksi kokonaisuudeksi, mikä osaltaan tuki valvonnan kehittämistä koko organisaation tasolla. Myös kouluttajat olivat vaikuttuneita kehittämistehtävien laadusta.

Koulutus toteutettiin melko tiiviissä aikataulussa keskellä suurta murrosta. Tilaajan näkökulmasta oli huojentavaa, että joku muu piti lankoja käsissä koulutuksen suhteen ja vastasi asioiden etenemisestä ja tiedottamisesta.

Oli kiva huomata, että vaikka itsellä oli kiire niin asiat kuitenkin tuli tehtyä aikataulussa. Kyllä se vähentää omaa kuormitusta, kun yhteistyökumppani pitää hommaa hanskassa. Koulutuksesta jäi tosi hyvä maku, Metsäranta kiittelee.

Prosessissa yhdisteltiin lähi- ja etäopetusta. Tiiviiden iltapäivien aikana käytiin läpi isoja kokonaisuuksia. Oppimisen tukena koulutuksessa oli käytössä verkko-oppimisympäristö, jossa materiaaleihin ja työkaluihin sai palata rauhassa. Oppimisympäristö mahdollisti keskustelun kouluttajien kanssa myös koulutuspäivien välissä.

Millainen kokemus maakuntarajat ylittävä yhteistyö oli?
Maailma on sellainen, että yhteydet toimivat joka suuntaan. Suunnittelu sujui tosi hyvin ja yhteistyö oli kokonaisuudessaan saumatonta. Erityisesti ne koulutuskerrat, joissa käytiin läpi konkreettisia käytännön esimerkkejä valvontatyöstä, saivat osallistujilta kiitosta. Teillä on kouluttajina huippuasiantuntijoita, jotka osaavat vielä puhuakin asiasta mielenkiintoisesti, Metsäranta kommentoi.

Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto kiittää luottamuksesta. Oli ilo tehdä yhteistyötä!

Heli Kaunisto
koulutusasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys