Blogi

Ryhmänohjaaja aikuisopiskelijan tukena

Opetusalan ammattilainen Anna-Leena Kuntola bongasi somesta mielenkiintoisen ilmoituksen. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto haki paikallista ryhmänohjaajaa Seinäjoella seuraavana syksynä alkaviin erityispedagogiikan perusopintoihin, jotka järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Tiedonjanoiseksi ikuiseksi opiskelijaksi itseään kuvaileva Kuntola aprikoi, että hänen laajasta työkokemuksestaan niin päiväkodin, perusopetuksen kuin lukionkin puolelta olisi varmasti ammennettavaa opiskelijoiden ohjaukseen. Samalla tarjoutui mahdollisuus päivittää omaa tietämystä erityispedagogiikan tieteenalalta. Kuntola päätti hypätä suoraan syvään päätyyn ja tarttua haasteeseen.

Kannustavaa ohjausta

Mitä kaikkea ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluu? Ensinnäkin huolellista perehtymistä kurssien sisältöihin, oppimateriaaleihin ja toteutustapoihin. On tärkeää, että opiskelijalla on tiedossa, mitä kunkin kurssin suorittaminen edellyttää. Välillä ryhmänohjaaja toimii kannustajana, sparraajana ja aikataulujen raamittajana, jotta opinnot etenevät. Anna-Leena Kuntolan omat kokemukset käytännön arjesta opetus- ja kasvatusalalla ovat myös kiinnostaneet opiskelijoita. ”Koen, että tehtävänäni on edistää yhteisöllistä oppimista, ohjata keskustelua ryhmässä ja vahvistaa opiskelijan itseluottamusta siitä, että hän pärjää opinnoissa”, Kuntola kiteyttää.

Alussa aikuisopiskelijoiden kanssa toimiminen hieman jännitti. Kuntola tiesi, että opintoihin oli hakeutunut motivoituneita opiskelijoita suurin odotuksin. Nopeasti kuitenkin valkeni, että ryhmässä keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia avoimesti. Opiskelijoilla oli paljon tietotaitoa ja kokemusta jaettavana, jolloin ryhmätapaamiset eivät tukeutuneet pelkästään ohjaajan varaan.

Vaativaa, mutta antoisaa

Ryhmänohjaajana toimiminen on ollut antoisaa ja vaativaa sopivassa suhteessa. ”Olin uuden edessä, mutta kaikesta selvittiin ja onnistumiset lisäsivät innostusta. Koin myös olevani tärkeässä roolissa opiskelijalle, mikä lisäsi ohjauksen mielekkyyttä”, Kuntola tiivistää. Korona ja sen myötä etäohjaukseen siirtyminen aiheuttivat harmaita hiuksia. Harjoituksia piti muokata verkkoon sopiviksi ja tekniikan toimivuuskin jännitti. Kaikki sujui kuitenkin hienosti ja ryhmä kokoontui säntillisesti myös verkon välityksellä. 

Lopuksi Kuntola kertoo, että yhteistyö Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa on toiminut loistavasti. ”Minut on otettu lämpimästi vastaan ja olen saanut tarvittaessa apua. Esimerkiksi vinkit etäopetuksen järjestelyihin ovat olleet hyödyllisiä. Koen, että työtäni on arvostettu ja pidetty merkityksellisenä”, Kuntola iloitsee.


Kuva: ryhmänohjaaja Anna-Leena Kuntola

Tekstin kirjoitti Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston suunnittelija Marjaana Rasku.
Juttu on julkaistu UCS-lehdessä 1/2022